nieprzystosowanie społecznektoś wadliwie przystosowany
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ