KARTY INFORMACYJNE

czytanie dotykiemW teczce nauczycielskiej znajduje się zestaw składający się z 21 kart informacyjnych i prospektów dostarczający nauczycielowi oraz dzieciom gruntownej wiedzy tyflologicznej zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Tematyka teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:
Krótki przewodnik o problematyce slepoty w Zjednoczonym Królestwie
Mity o slepocie
Terminologia inwalidztwa wzrokowego
Funkcjonowanie analizatora wzrokowego
Rola soczewki
Przyczyny i profilaktyka slepoty
Biografia Louisa Brailla i Heleny Keller
Ludzie niewidomi z dodatkowymi uposledzeniami
Ludzie niewidomi w podeszłym wieku
Słynni ludzie niewidomi
Wsród zagadnień praktycznych można wyróżnić:
Zatrudnienie inwalidów wzroku oraz dostępne dla nich zawody
Alfabet Brailla i alfabet Moona
Białe laski
Psy-przewodnicy
Co widzą ludzie niewidomi?
Dzieci z inwalidztwem wzroku w szkole
Czytanie i pisanie z wykorzystaniem wzroku i słuchu
Porozumiewanie się ludzi niewidomych z dodatkowymi uposledzeniami
W jaki sposób ludzie niewidomi prowadzą własny dom i wykonują codzienne czynnosci?

Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z treścią wszystkich kart informacyjnych i prospektów odpowiadających danej jednostce lekcyjnej.
Do każdej lekcji odnosi się inna karta informacyjna bądź prospekt w zależności od jej tematu.

Royal National Institute of The Blind, London ©