BIAŁE LASKI

Biała laska pełni dwie funkcje. Może być używana jako symbol (znak rozpoznawczy) i jako przyrząd (pomoc) do samodzielnego poruszania się.

Biała laska jako symbol (znak rozpoznawczy)

Biała laska wskazuje, że dana osoba jest niewidoma. To niekoniecznie oznacza, że nie ma ona w ogóle zdolności widzenia, ale oznacza, że jest np. słabowidząca.
Biała laska z czerwonymi paskami wskazuje, że osoba jest głuchoniewidoma. Ludziom głuchoniewidomym z trudnością przychodzi bezpieczne poruszanie się w terenie, ponieważ nie mogą oni słyszeć ruchu ulicznego, ani innych odgłosów z zewnątrz.

Samodzielne poruszanie się

Niektóre białe laski mogą być także używane jako przyrząd do samodzielnego poruszania się. Długie laski i prowadzące laski są dłuższe i mocniejsze od lasek - symboli, które pełnią głównie rolę znaku rozpoznawczego. Z tego powodu długie i prowadzące laski mogą być używane do sprawdzania, czy droga jest wolna od przeszkód, tj. do bezpiecznego poruszania się z ominięciem przeszkód. Laska jest przemieszczana z jednej strony podłoża po którym stąpa osoba niewidoma na drugą ruchem wahadłowym w trakcie poruszania się osoby, a wszystkie przeszkody na drodze są lokalizowane. Powyżej opisana technika poruszania się za pomocą laski może by bardzo skuteczna, ale jej opanowanie wymaga wielu miesięcy treningu, ćwiczeń, aby uzyskać biegłość w posługiwaniu się tą techniką, co jest niezbędne do samodzielnego chodzenia po ruchliwych miastach.

Laski składane

Wiele lasek jest składanych, tak więc osoba niewidoma może ją rozłyć w razie konieczności. Jeśli zobaczysz osobę niewidomą składającą laskę, to nie znaczy, że ona odzyskała nagle wzrok albo, że udawała osobę niewidomą. Nie miała po prostu potrzeby, aby się nią posługiwać w danej chwili.

Laski zwykłe, spacerowe

Jedyną laską białą, która nie może być złożona jest biała laska spacerowa. Jest to zwykła laska spacerowa pomalowana na biało, aby wskazać, że osoba jest słabowidząca. Laska taka służy także jako podparcie dla ludzi, którzy są słabi lub niedołężni.

Laski laserowe

Istnieje pewna liczba pomocy służących do poruszania się, będąca wytworem najnowocześniejszej techniki. Przykładem może być laska laserowa, która emituje promienie laserowe, które odbijają się od przeszkód. System wykorzystywany przez taką laskę jest podobny do systemu nawigacji, którym posługują nietoperze. Urządzenia takie są wciąż unowocześniane i są używane przez zdecydowaną mniejszość wśród ludzi niewidomych. Trudno jest posługiwać się nimi i są one bardzo drogie. Możliwe jest, że postęp techniczny w przyszłości sprawi, że nastąpi obniżka cen tych urządzeń.

Przeszkody

Wielu ludzi niewidomych ma zachowane wystarczające resztki wzroku, by byli oni w stanie dostrzec przeszkody, które są dobrze widoczne. Inni niepełnosprawni wzrokowo mogą omijać przeszkody, wysyłające słuchowe i dotykowe ostrzeżenia.

Na początek

Royal National Institute of The Blind, London ©