ZATRUDNIENIE NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

25 procent ludzi niewidomych w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych. W porównaniu do całej populacji zatrudnionych, ta grupa inwalidów wzroku zajmuje przede wszystkim stanowiska pracy nie wymagające żadnych kwalifikacji lub wymagające kwalifikacji niepełnych. Tylko niewielka liczba z tej grupy pracuje zawodowo na stanowiska w pełni wykwalifikowanych i menadżerskich. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Wśród nich można wymienić następujące : brak przygotowania zawodowego, brak odpowiedniego wsparcia i oprzyrządowania technicznego, brak zaufania do ludzi niewidomych i negatywne postawy ludzi widzących.

Ludzie niewidomi i słabowidzący potrzebują specjalnego przygotowania, by wykonywać większość zawodów, podobnie jak ludzie widzący. W niektórych przypadkach mogą oni wymagać dłuższego przygotowania, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. W niektórych przypadkach warunki zewnętrzne pracy muszą ulec adaptacji. Może ona polegać na przesunięciu biurka w celu uzyskania maksymalnej ilości światła.

Niektórzy ludzie z osłabionym wzrokiem potrzebują specjalistycznego oprzyrządowania, umożliwiającego im wykonywanie takiej samej pracy jak osobie widzącej. Oprzyrządowanie to stanowi cała gama obiektów o różnym stopniu złożoności : od grubego pisaka (flamastra) z filcową końcówką do pisania, co umożliwia łatwiejsze odczytywanie napisanego tekstu, aż do wyszukanych komputerowych edytorów tekstu i elektronicznych czytników, które podają informacje w brajlu lub w "mowie syntetyzowanej" emitowanej przez syntetyzer mowy.

Wielu ludzi z uszkodzonym wzrokiem nie ma pewności co do swoich własnych zdolności. To poczucie braku pewności nawarstwia się i wzmacnia przez uprzedzenia innych ludzi wobec ludzi niewidomych. Jeśli pewni ludzie mówią ci wiele razy, że nie umiesz czegoś zrobić, to w końcu w to uwierzysz.

Wielu ludzi jest nieświadomych w zakresie specjalnych potrzeb i zdolności osób niepełnosprawnych. Ludzie widzący nie rozumieją niewidomych i ślepoty. Sądzą, że niewidomi nie umieją pracować, a co więcej, że mogą oni wykonywać jedynie zawody, które wykonywali niewidomi od zamierzchłej przeszłości, jak np. strojenie fortepianów lub plecenie koszyków.

W przeszłości ludzie niewidomi byli wyznaczani do prac, które widzący uważali za odpowiednie dla nich. Były to elementarne prace manualne, ręczne, a także "żebranie na ulicy".

Uważa się, że wielu ludzi niewidomych pracuje w zakładach pracy chronionej lub we własnych domach (chałupnictwo), ale tylko niewielu ma takie umiejętności, które umożliwiłyby założenie własnego biznesu.

Współcześnie ludzie niewidomi mogą wykonywać większość zawodów, gdy zapewni się im właściwe przygotowanie, wsparcie i pomoc. Są np. niewidomi politycy, prawnicy, businessmeni, pielęgniarki, nauczyciele, malarze, informatycy.

Royal National Institute of The Blind, London ©