ZAWODY DOSTĘPNE DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Na tej karcie informacyjnej znajduje się lista zawodów, które mogą być wykonywane przez ludzi niewidomych i niedowidzących. Zawody wybrano umyślnie, umieszczając te, których wykonywanie przez niewidomych może wydawać się nieprawdopodobne w opinii ludzi widzących.
To jaki zawód może wykonywać dana osoba zależy od wielu czynników tj. stopnia utraty wzroku, zakresu pola widzenia, poziomu przygotowania zawodowego, oprzyrządowania, zakresu otrzymywanego wsparcia, dostosowania określonego zawodu do potrzeb osoby z inwalidztwem wzroku, poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy. W końcu nie każdy chce zostać królem!

Na początek

Royal National Institute of The Blind, London ©