Odkrywanie prawdy o ślepocie. Teczka Nauczycielska

alfabet brajlaW latach 90. XX wieku Królewski Narodowy Instytut dla Niewidomych, w skrócie RNIB, ciesząca się szacunkiem i uznaniem na całym świecie organizacja zajmująca się pomocą osobom z uszkodzeniami wzroku, opracowała interesujący program pt. Finding out about blindness - Teacher's Pack. Treść programu służy głównie przygotowaniu ludzi widzących do "pełnego uczestnictwa w świecie osób z różnorodnymi zaburzeniami widzenia (ślepota, niedowidzenie, szczątkowe widzenie itp.)". W swojej wersji oryginalnej jest on przeznaczony do realizacji w ogólnodostępnych, angielskich szkołach typu primary i middle. Może także stanowić cenną inspirację do tworzenia scenariuszy zajęć wychowawczych przyjmujących za cel uświadamianie w zakresie problematyki niepełnosprawności wzrokowej w różnych typach szkół, także w Polsce. Program uzyskałem od Pani Profesor Zofii Palak.

Po lewej stronie znajdują się linki do poszczególnych części programu oraz inne ważne łącza.

Piotr Gindrich, ostatnia aktualizacja w 2017 r ©