SYSTEM PISMA PUNKTOWEGO L. BRAILLE'A

Alfabet Braille'a zawiera 63 kombinacje wypukłych punktów obejmujących znaki liter, znaki interpunkcyjne, notację matematyczną, muzyczną, znaki specjalne. System Louisa Braille'a jest uniwersalnym systemem pisma specjalnego, który w zasadzie otworzył niewidomym drzwi wszystkich bibliotek świata. Pismo punktowe braja jest stosowane we wszystkich krajach świata (dostosowano je także do wymogów pisma np. chińskiego, japońskiego, arabskiego, hebrajskiego). Mniej znanym od Alfabetu Louisa Braille'a systemem pisma dotykowego jest moon. Alfabet opracowany przez doktora Moona jest stosowany głównie przez osoby niewidome w starszym wieku, które nie mogą posługiwać się sześciopunktem brajlowskim.W Polsce moon praktycznie nie jest wykorzystywany, a najbardziej znany jest w krajach anglojęzycznych (Zjednoczone Królestwo, USA).

TOPOGRAFIA PUNKTÓW W ALFABECIE LOUISA BRAILLE'A

Kliknij TUTAJ , aby uzyskać plik w formacie "doc" zawierający tabelę z topografią punktów w brajlu.