Podstawowe terminy w pedagogice specjalnej

Na początek

LITERATURA:

Barnes C., Mercer G. (2008). Niepełnosprawność. Wyd. Sic: Warszawa.
Okoń W. (1981).Słownik Pedagogiczny. PWN Warszawa.
Doroszewska J. (1981).Pedagogika specjalna. Tom I. Ossolineum Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk.
Dryżałowska G. (2001). Obecność teorii „wspólne i swoiste” Aleksandra Hulka we współczesnej pedagogice, w: Dryżałowska G. (red.). Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka. Wyd. Akad. Żak: Warszawa, 82-86.