TERAPIA USPOKAJAJĄCA I ROZWIJAJĄCA DLA DZIECI NERWICOWYCH I DYSLEKTYCZNYCH

Wprowadzenie

Terapia uspokajająca i rozwijająca jest także nazywana metodą leczniczo-pedagogiczną. Jest stosowana w pracy terapeutycznej nie tylko z dziećmi nerwicowymi i dyslektycznymi, ale i z cierpiącymi na niektóre choroby przewlekłe (epilepsja).

Cele metody

ZASADY POSTĘPOWANIA W TERAPII

 1. Pobudzanie zainteresowania - prowadzi do mobilizacji i wytworzenia motywacji.
 2. Wykonywanie wytworów całościowych.
 3. Pewność dobrego wyniku pracy (eliminowanie frustracji). Kopiowanie modeli - odwzorowywanie - praca odtwórcza - komponowanie - z własnych pomysłów - twórcza. W terapii przechodzimy od pracy odtwórczej do twórczej, stopniowo, wzajemnie je przeplatając, podając nowe modele coraz trudniejsze do kopiowania, na przemian z realizowaniem pomysłów dzieci.
 4. Dowolne tempo pracy. Dziecko pracuje tempem dostosowanym do jego możliwości.
 5. Samokontrola w czasie pracy. Porównanie wytworu pracy z modelami wzorcowymi, z pracami innych dzieci.
 6. Dobór prac według indywidualnych potrzeb dziecka.

Adresat metody/terapii

Terapia jest adresowana do następujących grup dzieci:

Części składowe metody/terapii i ich zastosowanie

Terapia/metoda składa się z 30 kompletów pomocy świetlicowych. Mają one zastosowanie wielokierunkowe, mianowicie:

Pomoce, materiały stosowane w ramach metody/terapii

Klasyfikując materiały stosowane w terapii, wyróżnia się 9 działów:
Dział I - Figury geometryczne

 1. Układanki klockowe z figurami geometrycznymi (zastępczo - tekturowe kwadraty), tzw. mozaiki.
 2. Układanki z pocztówek wg. wzorów: a) Kolorowe figury geometryczne do nakładania i obrysowywania; b) Drewniane stemple z figurami geometrycznymi.

Dział II - Figury liczbowe

 1. Figury liczbowe do odwzorowywania (dwie tablice)
 2. Loteryjka z figurami liczbowymi do 5, „Listki”.
 3. Loteryjka - figury liczbowe z formułami działań, „Owoce”.
 4. Loteryjka - „Poznajemy liczby do 10”.

Dział III - Kombinowanie zestawień figur liczbowych.

 1. Tablice obrazujące metodę planowego wyczerpywania wszystkich możliwych zestawień.

Dział IV - Samogłoski, alfabet międzynarodowy, proste sylaby.
Dział V - Domina wyrazowe

 1. Układanka dwusylabowa (I seria) „MAMA, KAWA”.
 2. Układanka dwusylabowa (II seria) „ROSA, RYSA”.
 3. Loteryjka wyrazowa jednosylabowa (3 literowa, bez głosek specyficznych dla języka polskiego) „LIS, LAS”.
 4. Domino wyrazowe dwusylabowe (bez głosek specyficznych dla języka polskiego) oraz z sylab 3 literowych - „KO - GUT, TOR - BA”.
 5. Loteryjka wyrazowa jednosylabowa ( z głoskami specyficznymi dla języka polskiego) - „SŁOŃ, PIEŃ”.
 6. Domino wyrazowe z „CZ”.
 7. Domino wyrazowe z „SZ”.
 8. Loteryjka i domino wyrazowe z „SZCZ”.
 9. Domino wyrazowe jednosylabowe „Miasta polskie”.
 10. Domino wyrazowe dwusylabowe „Miasta polskie”.
 11. Domino wyrazowe trzysylabowe „Miasta polskie”.

Dział VI - Składanki obrazkowo - tekstowe.

 1. Rebusy
 2. Zagadki

Dział VII - Loteryjki ortograficzne.
Dział VIII - Loteryjki gramatyczne.

 1. Loteryjka gramatyczna I
 2. Loteryjka gramatyczna II
 3. Loteryjka gramatyczna III
 4. Loteryjka gramatyczna IV

Dział IX - Formułowanie zdań

 1. Loteryjka. Dobieranie 2 kartoników z dwoma częściami zdania do obrazka „JESIENNY WIATR - PORYWA LIŚCIE”.
 2. Rozsypanka wyrazowa „Praca w polu”.
 3. Rozsypanka wyrazowa „Józio”.
 4. Rozsypanka wyrazowa „RAK”.
 5. Rozsypanka wyrazowa „Okręt”.
 6. Loteryjka. Dobieranie par obrazków i opracowywanie przez dziecko krótkich opisów. „Biały Piotruś”.

Na początek

Literatura

Danielewicz T., Koźmińska A., Magnuska J. (1984).Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. PTHP Warszawa.