UMCS
dr Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Twórczość nieprzystosowanych

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe i magisterskie
Kierunek: Edukacja specjalna i Pedagogika specjalna
Specjalność:
Forma studiów: dzienne
Przedmiot fakultatywny: 15 godzin (KW)

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie w problematykę twórczości nieprzystosowanych. Nieprzystosowanie a zachowania dewiacyjne. Przynależność do subkultur młodzieżowych a nieprzystosowanie. Domeny twórczości przedstawicieli różnych podkultur młodzieżowych. Nieprzystosowanie twórcze a nieprzystosowanie w sensie negatywnym – analiza wytworów plastycznych (2x45).
2. Ogólna charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych w zakresie wyznawanego dewiacyjnego systemu wartości i ideologii (punk, hardcore i jego odłamy, skinheads, official hooligans-szalikowcy, metalowcy, sataniści, hip-hop, blokersi) (3x45).
3. Twórczość nieprzystosowanych a technologia komputerowa. Analiza zawartości wybranych stron internetowych twórców – przedstawicieli różnych subkultur młodzieżowych (sataniści, szalikowcy, punki, hardcore’owcy, skini, metalowcy, sataniści, ojowcy, chuligani, blokersi) (4x45).
4. Analiza twórczości literackiej w zespołach muzycznych reprezentujących różne subkultury młodzieżowe (6x45).
a) Punk (analiza tekstów piosenek takich zespołów jak : Bad Religion, Nomeansno, Subhumans, Babes in Toyland);
b) Hardcore (analiza tekstów piosenek takich zespołów jak : Breach, D.Y.S., Ignite, Integrity, Madball);
c) Heavy metal (analiza tekstów piosenek takich zespołów jak : Glenn Danzig, Life of Agony, Intricate, S.O.D., KISS).
LITERATURA
M. Pęczak, Mały Słownik Subkultur Młodzieżowych, Warszawa 1992.
T. Sołtysiak, Młodzież o podkulturach, Bydgoszcz 1993.
WITRYNY INTERNETOWE:
http://en.wikipedia.org
http://gindrich.tripod.com/index.html
http://fanslask.aha.pl
http://www.kiss-supreme.com
http://the7thhouse.com/site/index.html
http://www.badreligion.com/home