UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Twórczość nieprzystosowanych

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe i magisterskie
Kierunek: Edukacja specjalna i Pedagogika specjalna
Specjalność:
Forma studiów: dzienne
Przedmiot fakultatywny: 15 godzin (KW)

M. Pęczak, Mały Słownik Subkultur Młodzieżowych, Warszawa 1992.

T. Sołtysiak, Młodzież o podkulturach, Bydgoszcz 1993.

http://en.wikipedia.org

http://gindrich.tripod.com/index.html

http://fanslask.aha.pl

http://www.kiss-supreme.com

http://the7thhouse.com/site/index.html

http://www.badreligion.com/home