"Solidarity"

all the polish workers fight to make their stand
and behind them every honest working men
in unity there`s each other and your friend becomes your brother
and in the tyrant`s heart will be a lesson learned

give them hope give them strength give them live
like a candle burning in the black of night
we`re all with you in our hearts and in our minds
and we`ll pray for our nation through its darkest times

the tyrant has no smile upon his face cause he knows that in his minds he`s in
disgrace
remission of you will take his breath away
until we come and we will have our day

give them hope give them strength give them live
like a candle burning in the black of night
we`re all with you in our hearts and in our minds
and we`ll pray for our nation through its darkest times

as the polish workers fight to make their stand
and behind them every honest working men
join hand with your brother and then you can help each other
watch the tyrant burn in the fire that he had built.


"Solidarność"

wszyscy polscy robotnicy walczą w obronie swojego stanowiska
a ich walkę popiera każdy uczciwie pracujący człowiek
ich siłą jest jedność, a ich kolega staje się ich bratem
a dla serca tyrana będzie to nauczka

daj im nadzieję daj im siłę daj im życie
jak świeczka paląca się w ciemności nocy
wszyscy jesteśmy z wami naszymi sercami i naszymi umysłami
i wszyscy będziemy modlić się za nasz naród w tych najczarniejszych chwilach naszego życia

Tyran nie uśmiecha się, ponieważ wie, że pogrążył się w niełasce i hańbie
Umorzenie wam kary, odpuszczenie wam grzechów, remisja objawów chorób, na które zapadliście, odbierze mu (ciemiężcy) dech w piersiach
do momentu aż my przyjdziemy i nadejdzie nasz czas

daj im nadzieję daj im siłę daj im życie
jak świeczka paląca się w ciemności nocy
wszyscy jesteśmy z wami naszymi sercami i naszymi umysłami
i wszyscy będziemy modlić się za nasz naród w tych najczarniejszych chwilach naszego życia

Jakoże wszyscy polscy robotnicy walczą w obronie swojego stanowiska
a ich walkę popiera każdy uczciwie pracujący człowiek
podaj rękę swojemu bratu, a potem możecie sobie wzajemnie pomagać i być solidarni w obliczu tyranii
I popatrzcie jak tyran ginie w płomieniach ognia, który sam wznieciłThe lyrics translated into Polish by Piotr Alfred Gindrich, 2005