Tematy prac licencjackich

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2002-2003. Byłem wtedy zatrudniony w kieleckiej, niepublicznej szkole wyższej - Wszechnica Świętokrzyska (Wydział Zamiejscowy w Lublinie). Recenzentami tych prac byli Z.Bartkowicz i A.Węgliński.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2010-2011 w Kolegium Nauczycielskim w RADOMIU. Recenzentem tych prac była A.Pawlak.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2011-2012 oraz 2012-2013 w Kolegium Nauczycielskim w RADOMIU. Recenzentami tych prac byli Z. Maleszyk i K. Kruszko.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2011-2012 oraz 2012-2013 na UMCS. Ich recenzentem była A. Pawlak.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2013-2014 na UMCS. Ich recenzentem była A. Bujnowska.

Poniżej znajdziecie tematy prac licencjackich, napisanych pod moim kierunkiem w latach 2013-14 na UMCS. Ich recenzentem był A. Pielecki.

Tematy prac magisterskich

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych na UMCS.Ich recenzentem był A.Węgliński.

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach dziennych i zaocznych na UMCS.Ich recenzentem był J.Kirenko.

Poniżej znajdziecie tematy prac magisterskich, napisanych pod moim kierunkiem na studiach zaocznych na UMCS. Ich recenzentem była Z. Palak.

Propozycje tematów

Propozycje tematów prac są bardzo zróżnicowane .Niektóre spośród nich są zbyt nowatorskie i być może nie zostaną zaakceptowane przez gremia naukowych ekspertów.