PROSTA I RACZEJ UŻYTECZNA WYSZUKIWARKA

Ta strona zawiera prostą wyszukiwarkę. Pozwala ona na odszukanie pożądanych przez WAS informacji zawartych w mojej polskojęzycznej, specjalistycznej bazie danych - EDUKACJA SPECJALNA. Wyszukiwarka oferowana przez TRIPOD: "Prześlij kwerendę" lub też "Prześlij zapytanie" (ang.send query, submit query) reaguje nie tylko na nazwy plików z rozszerzeniem htm i html, ale także na wyrażenia, zwroty i wyrazy, które znajdują się na moich stronach www. Proces szukania danego hasła, słowa itd. rozpoczyna się po jego wpisaniu w okienko zatytułowane: "search term" ("znajdź termin"), a także po kliknięciu komendy: "prześlij kwerendę" lub "prześlij zapytanie". TRIPOD wprowadził więc polskie tłumaczenie. Trzeba podkreślić to, że w użyciu są różne nazwy specjalistycznych komend. Różnorodność nazewnictwa w tym zakresie może wynikać z tego, że na rynku jest wiele przeglądarek stron www (np. EXPLORER, NETSCAPE, MOZILLA FIREFOX, OPERA itd.). Każda z nich może inaczej odczytywać nazwy komend w zależności od stosowanego języka programowania (np. JAVASCRIPT, CGI, CSS). Na przykład przeglądarka FIREFOX MOZILLA odczytywała ostatnio komendę "submit query" jako "wyślij zapytanie".

Search term:/Znajdź termin:
Case-sensitive? yes
exact fuzzy