UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Pedagogika rzadkich syndromów

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Edukacja specjalna
Specjalność:
Forma studiów: dzienne
Przedmiot fakultatywny: 30 x 2 (KW)

Brauner A., Brauner F. (1988). Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Warszawa.

Fairburn Ch.G., Harrison P.J. (2003) Eating disorders. Seminar. „The Lancet” Vol. 361, s. 407-416.

Gilger J.W. (2003). Genes and dyslexia. „Perspectives” Vol. 29, s. 6-8.

Gilger J.W. (2004). From mice to men: the role of our genes on the risk for reading-related disorders comments from the issue editor. „Perspectives” Vol. 30, s. 1.

Gilger J.W. (2004). The promise and practical applications of genetic research on dyslexia. „Perspectives”, Vol. 30, s. 30-33.

Lai K.Y.C. (2000). Anorexia nervosa in Chinese adolescents - does culture make a difference?. „Journal of Adolescence”, Vol. 23, s. 561-568.

Lask B. (2000). Eating disorders in childhood and adolescence. Symposium: Psychiatry. „Current Peadiatrics”, Vol. 10, s. 254-258.

Mazzocco M. M., Gerner G. G. (2004) Genes and learning disability „Perspectives” Vol. 30, s.18-23.

Plomin R., DeFries J.C., McClearn G.E., McGuffin P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Willcutt E.G., Gaffney-Brown R. (2004). Etiology of dyslexia, ADHD and related difficulties: using genetic methods to understand comorbidity. „Perspectives” Vol. 30, s. 13-15.