UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Pedagogika kreatywności

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Edukacja specjalna
Specjalność: Edukacja specjalna
Forma studiów: dzienne
Przedmiot fakultatywny: 30 x 2 (KW)

Dawid D. (2004), Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Scenariusze zajęć. Kraków.

Popek S. (2003), Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin.

Matzdorf P., Cohn R.C. (1983), System interakcji tematycznych. Lublin.

Szmidt K.J. (2005), Dydaktyka twórczości. Koncepcje-problemy-rozwiązania. Kraków.

Szopiński J. (2004), Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe. Kraków.

Wojciechowski A. (2004), Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK. Toruń.