ZADANIA TESTOWE

Terminologia

Zadanie testowe

Jest to najmniejsza, niezależna cząstka testu, wymagająca od badanego udzielenia odpowiedzi. Może mieć postać pytania, polecenia, wypowiedzi niekompletnej lub twierdzenia poddanego w wątpliwość. Niezależność zadań testu oznacza, że każde z nich może być rozwiązane przez badanego, który może nie umieć rozwiązać pozostałych zadań, a nawet nie znać ich treści.

Quiz

Jest to określenie pochodzące z języka angielskiego oznaczające krótki test z 2- 5 zadań otwartych lub 5 - 10 zadań zamkniętych dotyczący zwykle treści nauczania jednej lekcji szkolnej lub jednego wybranego zagadnienia wymagający od 5 do 15 minut pracy ucznia.

Bateria testów osiągnięć szkolnych

Jest to zbiór testów z różnych zakresów pewnego przedmiotu nauczania lub z różnych przedmiotów nauczania, przeznaczonych do zastosowania bezpośrednio jeden po drugim.

Seria testów osiągnięć szkolnych

Jest to zbiór testów lub baterii testów z kolejnych działów programowych lub dla kolejnych klas szkolnych.

Rodzaje zadań testowych oraz ich wady i zalety

Są 2 rodzaje zadań testowych:

Zalety zadań otwartych

Wady zadań otwartych

Zalety zadań zamkniętych

Wady zadań zamkniętych

Na zadanie zamknięte składa się: trzon zadania, zawierający informacje niezbędne dla podjęcia rozwiązywania zadania oraz odpowiedzi do wyboru, a wśród nich odpowiedź prawidłowa, a także jeden lub więcej dystraktorów, czyli odpowiedzi nieprawidłowych. Zadania o wspólnym trzonie lub wspólnej części trzonu tworzą wiązkę zadań testowych (B. Niemierko, 1975).

Na początek