UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Osoby nieprzystosowane społecznie w mediach

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Pedagogika specjalna
Specjalność:
Forma studiów: zaoczne
Przedmiot fakultatywny: 30 godzin (KW)