UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Nieprzystosowanie społeczne

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Kierunek: Pedagogika specjalna
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów: dzienne (UMCS Lublin) i zaoczne (Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu)

WYKAZ ZAGADNIEŃ
LITERATURA:

Birch S. H., Ladd G. W.: The teacher - child relationship and children’s early school adjustment. Journal of School Psychology. 35, 1997, s. 61 - 79.

Cooper P., Ideus K.: Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. APS. Warszawa 2001.

Czabała J.Cz.: Promocja zdrowia psychicznego. Referat wprowadzający. (w:) C. Łepecka - Klusek; K. Turowski (red.): Promocja Zdrowia Psychicznego. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Zwierzyniec k/Zamościa, 28-29 maj 1999 r. Lublin 1999, s. 7 - 17.

Czernikiewicz A.: Ochrona zdrowia psychicznego u progu nowego wieku - wyzwania i nadzieje. (w:) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina. Vol. LV Suppl. VII. Lublin 2000, s. 1 - 4.

Davidoff L. L.: Maladaptive behaviour. STUDY BOX - Suicide. in: Introduction to Psychology, s. 492.

Davidoff L. L.: Introduction to Psychology. McGraw - Hill Book Company. New York...Toronto, 1987.

Dill K.E., Dill J.C.: Video game violence: A review of the empirical literature. Aggression and Violent Behavior Vol. 3, 1998, s. 407 - 428.

Hołyst B.: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Raporty Tematyczne nr 7. PWN Warszawa-Kraków 1989.

Hyman I. A., Perone D. C.: The other side of school violence: Educator policies and practices that may contribute to student misbehavior. Journal of School Psychology. 36, 1998, s. 7 - 27.

Glaser D., Frosh S.: Dziecko seksualnie wykorzystywane. PZWL Warszawa 1995.

English D.J.: The extent and consequences of child maltreatment. Future of Children 8, 1998, s. 39-53.

Garnefski N., Arends E.: Sexual abuse and adolescent maladjustment: differences between male and female victims. Journal of Adolescence. 21, 1998, s. 99 - 107.

Gindrich P.: Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. UMCS Lublin 2002.

Knutson J.F., Schartz H.A.: Physical abuse and neglect of children in: DSM-IV Sourcebook, Vol. 3, APA, Washington DC 1997, s. 713-804.

Kliś M.: Zachowania agresywne a zagrożenia zdrowia psychicznego młodzieży szkolnej. (w:) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina. Vol. LV Suppl. VII. Lublin 2000, s. 93 - 101.

Kochenderfer B. J., Ladd G. W.: Peer Victimization: Manifestation and Relations to school adjustment in kindergarten. Journal of School Psychology. 34, 1996, s. 267 - 283.

Neuhaus C., Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Poradnik. PZWL, Warszawa 2005.

Pospiszyl K.; Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. PWN Warszawa 1980.

Pospiszyl K: Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności. PWN Warszawa 1992.

Pospiszyl K.: Narcyzm. Drogi i bezdroża miłości własnej. WSiP Warszawa 1995.

Ivarsson T., Larsson B., Gillberg C.: A 2 - 4 year follow up of depressive symptoms, suicidal ideation, and suicide attempts among adolescent psychiatric inpatients. European Child & Adolescent Psychiatry. 7, 1998, s. 96 - 104.

Konopnicki J.: Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko, PWN Warszawa 1964.

Larsson B., Ivarsson T.: Clinical characteristics of adolescent psychiatric inpatients who have attempted suicide. European Child & Adolescent Psychiatry. 7, 1998, s. 201 - 208.

Madge N.: Youth suicide in an international context. European Child & Adolescent Psychiatry. 8, 1999, s. 283 - 291.

Lipkowski O.: Resocjalizacja.WsiP Warszawa 1980.

Reber A.: Dictionary of Psychology. Penguin Books 1985.

Urban B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków UJ 2000.

Wearmouth J.: Another one flew over: ‘maladjusted’ Jack’s perception of his label. British Journal of Special Education, 26, 1999, s. 15 - 18.

Swantson H. Y., Nunn K. P., Oates R. K., Tebbutt J. S., O’Toole B. I.: Hoping and coping in young people who have been sexually abused. European Child & Adolescent Psychiatry. 8, 1999, s. 134 - 142.

Toth S. L., Cicchetti D.: The Impact of relatedness with mother on school functioning in maltreated children. Journal of School Psychology. 34, 1996, s. 247 - 266.

Wołoszynowa L.(red.): Materiały do nauczania psychologii. Seria II. Tom 9. Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. s. 120 - 122; s. 76 - 83.

Wadsby M., Svedin C. G.: Academic achievement in children of divorce. Journal of School Psychology. 24, 1996, s. 325 - 336.

Zhang L., Welte J. W., Wieczorek W. F.: Youth gangs, drug use and delinquency. Journal of Criminal Justice. 27, 1999, s. 101 - 109.

Większość materiałów jest dostępna na moich stronach www.

Kliknij TUTAJ aby uzyskać plik w formacie "doc" (do wydruku)!