UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Nieprzystosowanie społeczne

Poziom organizacyjny: 3-letnie studia zawodowe
Kierunek: Edukacja specjalna
Specjalność:
Forma studiów: dzienne
Przedmiot fakultatywny: 15 x 2 KW

DaCosta M., Halmi K.A. (1997) Subtyping anorexia nervosa w: DSM-IV SOURCEBOOK, Vol. 3, s. 339-355.

Gasiul H. (1993) Oblicza "ja" w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie. Rozwój. Patologia. Bydgoszcz.

Hetherington M.M. (2000) Eating disorders:diagnosis, etiology, and prevention. „Nutrition”, Vol. 16, s. 547-551.

Lane R.C., Goeltz W.B. (1998), Identity confusion, bisexuality, and flight from the mother. „Clinical Psychology Review”, Vol. 18.

Lask B. (2000) Eating disorders in childhood and adolescence. Symposium: Psychiatry. „Current Peadiatrics”, Vol. 10, s. 254-258.

Pospiszyl K. (1995) Narcyzm. Drogi i bezdroża miłości własnej. Warszawa.

Stein K.F., Corte C. (2003) Reconceptualizing causative factors and intervention strategies in the eating disorders: a shift from body image to self-concept impairments. „Archives of Psychiatric Nursing”, Vol. XVII, s. 57-66.

B. Urban (2000), Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków.

B. Urban (2003), Zmienność kryteriów zachowań dewiacyjnych, „Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne”, t. 25, s. 9 - 20.

Walsh B.T. (1997) Eating disorders w: DSM-IV SOURCEBOOK, Vol. 3, s. 335-339.

Wszeborowska-Lipińska B. (1999) Specyficzne trudności w uczeniu się a niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania młodzieży, w: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. H. Machel, K. Wszeborowski, Gdańsk, s. 259 - 264.