TWP WSP w Warszawie
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 081 5376338
pokój 32, parter

Nazwa przedmiotu: Niedostosowanie społeczne

Poziom organizacyjny: 3-letnie wyższe studia zawodowe
Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów: zaoczne
Budżet czasu: 10 godz. x 5 grup (ćwiczenia)
Rygor: "E"

Gindrich P.: Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin UMCS 2002.

Glaser D., Frosh S.: Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa 1995 PZWL.

Hołyst B.: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Seria Raporty Tematyczne nr 7, Warszawa-Kraków 1989 PWN.

Lipkowski O.:Resocjalizacja. Warszawa 1980,WSiP.

Neuhaus C.: Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Poradnik. Warszawa 2005 PZWL.

Pospiszyl K., Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa 1986, PWN.

Pospiszyl K: Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności. PWN Warszawa 1992.

Pospiszyl K.: Narcyzm. Drogi i bezdroża miłości własnej. WSiP Warszawa 1995.

Pospiszyl I.: Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994 WSiP.

Urban B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wydawnictwo UJ. Kraków 2000.

Birch S. H., Ladd G. W.: The teacher - child relationship and children’s early school adjustment. "Journal of School Psychology". 35, 1997.

Czabała J. Cz.: Promocja zdrowia psychicznego. Referat wprowadzający. (w:) C. Łepecka - Klusek; K. Turowski (red.): Promocja Zdrowia Psychicznego.Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej.Zwierzyniec k/Zamościa, 28-29 maj 1999 r. Lublin 1999.

Czernikiewicz A.: Ochrona zdrowia psychicznego u progu nowego wieku - wyzwania i nadzieje. (w:) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina. Vol. LV Suppl. VII. Lublin 2000.

Davidoff L. L.: Introduction to Psychology, New York...Toronto 1987 McGraw - Hill Book Company.

Hyman I. A., Perone D. C.: The other side of school violence: Educator policies and practices that may contribute to student misbehavior. "Journal of School Psychology". 36, 1998.

Kochenderfer B. J., Ladd G. W.: Peer Victimization: Manifestation and Relations to school adjustment in kindergarten. "Journal of School Psychology". 34, 1996.

Urban B.: Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1997 UJ.

Urban B.: Problemy współczesnej patologii społecznej, Kraków 1998 UJ.

Wearmouth J.: Another one flew over: ‘maladjusted’ Jack’s perception of his label. "British Journal of Special Education", 26, 1999.

Zhang L., Welte J. W., Wieczorek W. F.: Youth gangs, drug use and delinquency. "Journal of Criminal Justice". 27, 1999.