"Pierwszy raz" w świetle wyników badań prowadzonych w Anglii

Wprowadzenie

Pierwszy raz (czyli doświadczenie pierwszego stosunku seksualnego) jest zdarzeniem szczególnej wagi w życiu większości ludzi (Koch, 1988 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Najczęściej ma ono miejsce podczas adolescencji i wczesnej dorosłości, kiedy wiele "pierwszych" doświadczeń (pierwsza randka, pierwsza praca itp.) jest silnie emocjonalnie przeżywanych i przypisuje się im duże znaczenie (Siegel i Shaughnessy, 1995 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Brytyjski Państwowy Sondaż na temat Postaw Seksualnych i Stylów Życia) przeprowadzony wśród dorosłych w wieku od 16 do 59 lat pozwolił na stwierdzenie, że mniej niż 2 % badanych nie było w stanie przypomnieć sobie wieku, w którym miał miejsce pierwszy stosunek seksualny (Wellings i in., 1994 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998), a wielu wciąż pamiętało okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu.
Jednak niektóre badania koncentrują się w szczególności na pierwszym stosunku płciowym, a wiele spośród nich skupia się na wymiarze ilościowym (Sprecher i in., Capaldi i in., 1996 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). sex nastolatków W związku z tym, że już w okresie wczesnej adolescencji jednostka zaczyna przejawiaćzachowania ryzykanckie o podłożu seksualnym, zrozumienie doświadczeń towarzyszących pierwszemu stosunkowi płciowemu jest ważne. Analizując wyniki ilościowych badań sondażowych, na przykład, na temat wieku, w którym może mieć miejsce pierwszy stosunek seksualny (Wellings i in., 1994 K.Mitchell, K.Wellings, 1998) brano pod uwagę takie czynniki jak: edukacja, rasa i przynależność do klasy społecznej (Sonenstein i Pleck, 1993 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998).
Ponadto badania ilościowe skupiają się na identyfikacji związków zachodzących między doświadczeniem pierwszego stosunku seksualnego a kolejnymi zachowaniami seksualnymi lub innymi zmiennymi (np. osiągnięciami szkolnymi), a nie, na po prostu usiłowaniu zrozumienia samego pierwszego doświadczenia seksualnego. Jednak, dostęp do poglądów i opinii młodych ludzi na temat wrażeń towarzyszących doświadczaniu pierwszego stosunku zapewnia wgląd w uwarunkowania dotyczące tego zdarzenia oraz uwidacznia trudności w nawiązywaniu kontaktów seksualnych, jakim muszą stawić czoło młodzi ludzie.
stosunek płciowy Patrząc ze zdrowotnej perspektywy, pierwszego stosunku seksualnego powinno się oczekiwać (doświadczenie tego stosunku nie jest szokiem), chcieć (dwie strony cechują się gotowością do odbycia stosunku seksualnego i ma miejsce decyzja na "TAK"), kontrolować skutki uboczne (ograniczyć do minimum możliwość zajścia dziewczyny w ciążę, zabezpieczyć się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową) oraz czerpać z niego przyjemność (dwie strony biorące udział w stosunku płciowym oceniają wspólne doświadczenie pozytywnie).
Komunikacja międzyludzka pełni ważną rolę w osiąganiu celów związanych z inicjacją seksualną, których znaczenie podkreślano w wielu badaniach jakościowych (Holland i in., 1990; Kent, 1993 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Komunikacja między młodymi parami jest powszechnie uznawana za problematyczną (Wight, 1992 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Dyskurs na temat bezpiecznego seksu stoi w sprzeczności do namiętności (Adelman, 1992 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998), a zatem prowadzi do konfliktów z młodzieńczymi ideałami dotyczącymi erotyzmu i spontaniczności. Skutkiem tego jest brak odpowiedniego scenariusza spotkań o charakterze seksualnym oraz brak zgodnej i skutecznej komunikacji między młodymi parami (Spencer i in., 1998 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Komunikacja werbalna może być szczególnie trudna podczas pierwszego stosunku, kiedy młodzi ludzie są jeszcze niedoświadczeni.
K.Mitchell, K.Wellings (1998) w swoim artykule dokonują zbadania sposobu, w jaki komunikacja jest mediatorem między stopniem zaplanowania kontaktu płciowego, a poziomem nasilenia potrzeby odbycia pierwszego stosunku seksualnego, stopniem, w jakim chcemy zabezpieczyć się przed jego skutkami oraz poziomem czerpania ze stosunku płciowego przyjemności.

Wyniki badań K.Mitchell, K.Wellings

W tym miejscu należy podkreślić fakt, że badacze w celu zachęcenia do uczestnictwa w badaniach zapłacili dzieciom i młodzieży po 15 funtów. Wybrane cytaty z wypowiedzi młodych ludzi
Nie odczuwa się żadnego przygnębienia. Pierwszy stosunek seksualny jest czymś całkowicie nieoczekiwanym .
Pierwszy stosunek jest szokiem.
Dwóch uczestników stosunku płciowego, młody mężczyzna i młoda kobieta, byli zaskoczeni pierwszym stosunkiem seksualnym. Oboje mieli zaledwie 13 lat podczas stosunku, a miało to miejsce z partnerami, którzy byli także niedoświadczeni. W obu przypadkach nieoczekiwanie stwierdzili, że czują się razem samotni. Zdarzenia postępowały nagle i szybko, od "drobnego świntuszenia (pieszczot)" do seksu penetracyjnego (z pełnym stosunkiem seksualnym).
Więc zdecydowaliśmy, że udamy się na skraj boiska, by zapalić skręta...a było gorąco. A my będąc tam, trajkotaliśmy a...on trzymał puszkę Coli lub czegoś tam innego. Na koniec on oblał mnie Colą. A zakończyło się na pocałunkach. Wszystko, co pamiętam, to to, że byłam zanurzona w Coli (śmiech). A wszystko to skończyło się za około 10 minut (Kobieta, lesbijka, wiek 13 lat podczas pierwszego stosunku)
Przedwczesny wiek, w którym dochodzi do odbywania stosunków seksualnych jest ważnym czynnikiem. Ingham i in. (1991 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998) sugerują, że kobiety, które są młodsze przy odbywaniu pierwszego stosunku są szczególnie podatne na doświadczenie stosunku, po krótkim okresie chodzenia z chłopakiem, często pod presją i bez żadnego zabezpieczenia.
Po odbyciu pierwszego stosunku płciowego w tym wczesnym wieku pojawia się atmosfera milczenia. W obu przypadkach oczekiwania nie były wcześniej werbalizowane. Podczas tego zdarzenia, połączenie szoku i niedoświadczenia oznaczało, że komunikacja była czymś krępującym. Młoda kobieta-lesbijka wspominała swojego partnera płci męskiej jako: "zaczerwienionego na policzkach i tracącego głowę i naprawdę ogarniętego paniką" usiłującego założyć prezerwatywę na członka. Młody człowiek wyobrażał sobie, że musiałby uspokoić swojego partnera, który cechował się niższym poziomem entuzjazmu.
Wyobrażałem sobie, że ona będzie mówiła rzeczy w stylu: Czy jesteś pewien, że wszystko będzie w porządku? wiesz, jesteś pewien? i wszystko w tym stylu, a ja mówiłem: Tak, tak, będzie fajnie. Tak, tak, tak (Mężczyzna, wiek 13 lat podczas pierwszego stosunku).
"To po prostu się stało. Stosunek płciowy nie jest oczekiwany, ale nie jest szokiem"
Stosunek seksualny jest czymś nieoczekiwanym, ale nie powoduje całkowitego zaskoczenia, a tym bardziej szoku. Nastolatki twierdzą, że nie oczekują stosunku, ale z pewną przezornością czują, że pewne kontekstowe lub sytuacyjne sygnały sugerowały, że istniała taka możliwość. Często te sytuacyjne sygnały stwarzają zaplanowaną i niezaplanowaną możliwość bycia samemu we dwoje. Na przykład, młoda kobieta przekonuje się o tym, że odczuwa samotność ze swoim chłopakiem w jego domu, za pierwszym razem. Pewne konteksty społeczne (chodzenie na prywatki i do nocnych klubów) stanowią pewne sygnały niewerbalne, ponieważ w takich okolicznościach, "uściski i pocałunki", o ile nie stosunek płciowy są poweszechnie akceptowane jako potencjalne zakończenie wieczoru. Tylko na jednym z końcowych etapów staje się czymś oczywistym, że stosunek seksualny ma się niebawem pojawić, a młodzi ludzie mogą odwoływać się do przeżytego doświadczenia przez powiedzenie, że stosunek płciowy "po prostu miał miejsce".
Indywidualne sprawozdania sugerowały, że wśród dziewic, młode kobiety częściej miały pewne oczekiwania wobec randki, ale nie dotyczyły one zwykle seksu, w momencie gdy, młodzi mężczyźni rzadziej mieli w ogóle jakiekolwiek oczekiwania, ale byli otwarci na możliwość pojawienia się seksu. Wyniki te są zgodne z tymi otrzymanymi przez Spencera (1984), który sugerował, że dla młodych mężczyzn w wieku około 15 lat, możliwość uprawiania seksu osiąga szczyt zaabsorbowania umysłu. Młodzi mężczyźni częściej mogą rozpoznawać sygnały, że seks może pojawiać się w danym czasie, podczas gdy, młode kobiety częściej rozpoznawały je tylko z korzyścią dla ich przezorności (por. K.Mitchell, K.Wellings, 1998).
Na przykład, młoda kobieta zaprosiła swojego chłopca na weekend, kiedy jej rodziców nie było w domu i doznała szoku, kiedy miał miejsce pierwszy stosunek płciowy. Jej chłopak miał nadzieję, że to się stanie i zabrał ze sobą prezerwatywy.
Gdy chodzisz z facetami i...wybierasz sobie takich jacy ci odpowiadają, a oni wybierają sobie sposoby narzekania, złośliwego plotkowania na twój temat (gdy nie spełniasz ich oczekiwań), ale z tym facetem ja nigdy...nie myślałam, że skończę...w łóżku. Nie jestem taką łatwą dziewczyną...Jednak on oczywiście to zrobił, ponieważ moja mama i tato wyjechali...Tak, przyjechał przygotowany! (Dziewczyna, w wieku 16 lat podczas pierwszego stosunku)
Prezerwaty są stosowane podczas wszystkich zdarzeń seksualnych, pomimo że stosunek seksualny nie był zaplanowany. Większość młodych mężczyzn albo miała ze sobą kondomy "na wszelki wypadek" albo zdobyła je, kiedy stosunek seksualny stał się czymś pewnym. Wśród młodych ludzi, którzy są dziewicami i prawiczkami, mężczyźni są lepiej przygotowani w obliczu pojawienia się możliwości odbycia stosunku seksualnego, a zatem częściej mogą mieć ze sobą prezerwatywy w razie gdy byłyby potrzebne. Młode kobiety mogą zaś być zainteresowane noszeniem ze sobą prezerwatyw, gdyż fakt ten może podwyższyć poziom ich akceptacji w grupie rówieśniczej (Holland i in., 1990 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998).
Wiedza na temat zastosowania kondomów łącząca się z komunikacją niewerbalną:
Ankieter: Czy w jakimś momencie w rozmowie wspomniano o kondomach?
Chłopak: Nie wspomniano o nich. Po prostu wiedziałem, że dotarłem do tego etapu, w którym musiałem mieć środki antykoncepcyjne, więc założyłem kondoma a potem...nikt o nich nie wspominał(Chłopak, w wieku 17 lat podczas odbywania pierwszego stosunku płciowego)
Prezerwatywy stały się tylko przedmiotem w dyskusji, gdy wydawało się, że nie będzie można ich użyć lub gdy napotka się trudności w ich założeniu. Ta prawidłowość znajduje potwierdzenie u Adelmana (1992 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998), który twierdzi, że z uwagi na to, że niepokoje związane z użyciem kondomów należą do spraw przyziemnym, próby podjęcia dyskusji na temat prezerwatyw w kontekście podwyższonego poziomu namiętności spotykają się z oporem. Zatem Poppen (1994 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998), w swoim porównaniu zachowania seksualnego w okresie adolescencji w latach 1979-1989, stwierdził, że mimo istotnego wzrostu w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych nie stwierdzono zmian w poziomie komunikacji interpersonalnej na przestrzeni dekady branej pod uwagę.
Ponownie wydaje się, że brakuje komunikacji werbalnej przed i podczas zdarzenia. Zgodnie z poglądem Rosenthal i Peart (1996 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998) komunikacja niewerbalna, a mianowicie przysunięcie się bliżej partnera oraz reagowanie na ruchy partnera, znajdowały się wśród akceptowanych strategii w procesie przygotowania do odbycia stosunku płciowego. Młodzi ludzie są ogólnie raczej kompetentni w interpretowaniu wysyłanych sygnałów stanowiących tzw. mowę ciała.
Słaba komunikacja nie tylko wynika z braku antycypacji. Osoby, które są słabymi rozmówcami lub po prostu czują się zakłopotani sprawami seksu mogą dobrze antycypować stosunek seksualny, ale czują się niezdolni do werbalizacji tego oczekiwania partnerowi. Na przykład, jedna z młodych kobiet, której pierwszy stosunek seksualny nie był antycypowany czuła, że słaba komunikacja wynikała z niechęci jej chłopaka do przedyskutowania całej sprawy.
Ankieter: Czy w ogóle usiłowałaś i przedyskutowałaś te sprawy z nim?
Dziewczyna: Raz lub dwa razy, ale on wydawał się być chłodny emocjonalnie i naprawdę nie był zakłopotany.
Ankieter: Dlaczego sądzisz, że stał się chłodny i nie chciał o tym rozmawiać?
Dziewczyna: Um...Nie jestem naprawdę przekonana...Po prostu nie sądzę, że czuł się z tym dobrze. (Dziewczyna, wiek 15 lat podczas pierwszego stosunku płciowego)
Brak antycypacji i słaba komunikacja prowadzi do niezadowolenia z tego doświadczenia.
Wolałabym, aby sytuacja i różne sprawy wyglądały lepiej niż w rzeczywistości, ponieważ nie podobał mi się fakt, że nie rozmawialiśmy o niczym przed stosunkiem, a on po prostu miał miejsce. (Dziewczyna, wiek 15 lat podczas pierwszego stosunku seksualnego)
Wiedziałem w co wchodzę. Stosunek płciowy jest oczekiwany, ale nie jest chciany
Na spotkaniach heteroseksualnych istnieje skłonność do skupiania się na dyskursie dotyczącym męskiego popędu płciowego (Crawford i in., 1994 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Innymi słowy, kiedy młodzi mężczyźni i młode kobiety mają różne oczekiwania, istnieje skłonność do tego, że męskie oczekiwanie zostanie spełnione. Młode kobiety mogą czuć się niezdolne do komunikowania obojętności swoim partnerom przed odbyciem pierwszego stosunku płciowego. Są świadome, że ich partner pragnie i oczekuje stosunku oraz, że kończy odgrywanie sceny zgodnie z męskim scenariuszem. Negocjacje stają się właściwie niemożliwe (Crawford i in., 1994 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998).
Niektóre młode kobiety usiłują wyrazić swoją obojętność przez wymówki, które kiedy zostaną zignorowane przez ich partnera (chłopaka), pozostawiają je w pozycji bezbronnych. Młode kobiety cytowane poniżej, wykorzystywały brak romantycznych sytuacji jako wymówkę dla nieuprawiania seksu, w taki sposób, że kiedy ich chłopak poradził sobie z tym problemem one poczuły, że nie mogą przyjąć żadnego rozwiązania poza pogodzeniem się z tą sytuacją.
...Pomyślałam, że stracę go, gdy nie pójdę z nim do łóżka. Niezależnie od tego czy bym to zrobiła, czy nie, nie wiem, ale to jest coś, co wtedy czuję, sądzę. Erm, on próbował wcześniej uprawiać seks, ale ja wtedy powiedziałam: nie, ponieważ nie mam zamiaru tego robić na tylnych siedzeniach w samochodzie lub gdzieś przy ścianie ogrodu (śmieje się). Szczególnie, po raz pierwszy, wiesz. Więc sądzę, że dlatego on przygotował się w domu, wiesz. Sądzę, że byłam poddana presji. Odczuwałam wiele presji z jego strony w ten sposób(Kobieta, wiek 15 lat podczas pierwszego stosunku płciowego)
Uczucie obojętności odnoszące się do pierwszego stosunku płciowego, zwiększone przez frustrację wynikającą z odczuwania niezdolności do wyrażenia tej obojętności partnerowi, często prowadziło do uczuć żalu po odbyciu stosunku płciowego.
A um...Sądzę....Sądzę, wspominając to, co się stało, że wydaje się...że to był błąd. Nie był to straszliwy błąd lub coś w tym stylu...um...tak. Jednak był to taki błąd, którego nie chciałoby się popełnić. (Kobieta, wiek 16 lat przy pierwszym stosunku seksualnym)
Knapp (1980, za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998) twierdzi, że komunikacja werbalna może być uzupełnieniem lub też przeciwieństwem tej niewerbalnej. Kiedy młodzi ludzie są obojętni, komunikaty do nich wysyłane mogą być bardziej sprzeczne. Adelman (1992 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998) zgadza się z tym, że delikatne ruchy ciała mogą zastępować komunikację werbalną w kontekstach seksualnych oraz, że wypowiedzi uczestników prezentowanych badań sugerują, że czyny przemawiają bardziej dobitnym głosem niż słowa. Język ciała młodego człowieka cytowanego poniżej kończy się wyrażeniem tak, chcę się kochać", nawet jeśli on tylko po prostu powiedział, "Nie, nie chcę".
Młody człowiek (płci żeńskiej):...on zaczął mnie dotykać i tak dalej...
Ankieter: Czy rozmawialiście wtedy o tym?
Młody człowiek (kobieta): Mmmmm, tak. Sądzę, że on mnie właściwie poprosił o to, a ja powiedziałam, "Nie, nie jestem zainteresowana". I on był trochę tym faktem podenerwowany.
Ankieter: No więc, co się stało, że zmieniłaś zdanie?
Młody człowiek (kobieta): Sądzę, że rozpiął mi rozporek w spodniach, jeśli dobrze pamiętam. A potem pomyślałam, "O, do diabła, po prostu zgodziłam się na to".
Brak dialogu często utrzymuje się po odbyciu stosunku seksualnego, pozostawiając obojętnego partnera odczuwającego zmieszanie, zagubienie i w jakiś sposób osamotnienie. Młody człowiek (dziewczyna) cytowany poniżej zażartował na temat doświadczenia seksualnego z partnerem, ale nie był zdolny do powiedzenia mu, że był zdenerwowany w tym czasie.
Ankieter: Czy powiedziałaś mu jak się czułaś? Dziewczyna: Nie, nie w tym momencie, ale rozmawialiśmy na ten temat później podczas trwania naszego związku...ale potem to był po prostu śmiech. Erm, wiesz, on wytrzeszczył oczy za pierwszym razem, kiedy odczuwaliśmy namiętność, wiesz. Erm, tak jakby dla żartów. Wiesz, nigdy nie dyskutowaliśmy dlaczego. Mam na myśli to, że nie wiem sama dlaczego czułam się silna. Sądzę, że to było przede wszystkim dlatego, że nie czułam jakbym znała go już dość dobrze...(Kobieta, wiek 15 lat podczas pierwszego stosunku).
...klasyczny, romantyczny wieczór...blask świec, ładna, nastrojowa muzyka..."Pierwszy stosunek seksualny jest zaplanowany
Liczna grupa młodych ludzi rozmawiała na temat pierwszego stosunku płciowego ze swoim partnerem zanim do niego doszło. Wcześniejsze przygotowanie do odbycia stosunku pojawiało się wśród starszych uczestników (mających 17 lat i więcej), którzy w momencie prowadzenia badań byli w stałych związkach.
Często, stosunek płciowy jest po prostu kolejnym etapem w kształtowaniu się romantycznego związku. Natomiast wypity przez młodych ludzi alkohol, zmniejszając zahamowania, lęki itp. sprzyja pełnej "konsumpcji seksualnej".
Kontakt fizyczny stawał się coraz pełniejszy, wiesz, i sądzę, że dzięki alkoholowi, staliśmy się bardziej zrelaksowani...byliśmy o jeden krok dalej zawsze dzięki alkoholowi, a potem, to było OK. a potem jeśli chciałam wykonać kolejny krok, to miało to miejsce prawdopodobnie dzięki alkoholowi.(Kobieta, wiek 18 lat podczas pierwszego stosunku).
Pierwszy stosunek seksualny był ogólnie uznawany za czynnik powodujący jakościową zmianę w związku i wywoływał pierwsze dyskusje na temat wymiaru seksualnego związku.
Kobieta: Tym razem oboje to przedyskutowaliśmy...i oboje wiedzieliśmy, że mamy zamiar albo to zrobić albo nie, wiesz. Oboje byliśmy bardzo zdenerwowani.(Kobieta, wiek 17 lat przy pierwszym stosunku)
Czasami dyskusja na temat zastosowania środków antykoncepcyjnych ma miejsce zanim młodzie ludzie zaczną uprawiać seks. Kiedy jeden z chłopców zapytał: "Czy powinienem kupić prezerwatywy?" oboje partnerów wiedziało, że, to co naprawdę ma na myśli to: "kiedy będziemy uprawiać seks?".
W sumie, ci, którzy zaplanowali i dyskutowali na temat pierwszego stosunku płciowego uznali go za pozytywne doświadczenie. Ingham i in. (1991 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998) także stwierdzili, że ci, którzy pozostawali w bardziej ustabilizowanych związkach rzadziej wyrażali żal. Zaplanowanie stosunku nie zawsze gwarantuje jednak czerpania z niego pełnego zadowolenia.
To był w istocie szok, ponieważ był to raczej sam sex a nie miłość. Wyobrażałam sobie jak się kocham...sądzę, też że miałam się tylko położyć na plecach i pomyśleć sobie wtedy o Anglii. (kobieta, wiek 18 lat podczas pierwszego stosunku, która zaplanowała seks ze swoim partnerem).
Rzadko rozmawia się o przeszłości seksualnej partnerów. Późno odbyty pierwszy stosunek w trwałym związku sprawia, że przeprowadzenie takiej dyskusji staje się bardziej prawdopodobne. Takie dyskusje mogą jednak dotykać sfery wrażliwości, prywatności i wprowadzać napięcie w związku. Wzbudzanie zazdrości partnera, wstręt przed utratą zaufania poprzednich partnerów oraz pogląd, że mówienie o poprzednich partnerach stanowi przechwalanie się, zidentyfikowano jako pozytywne przesłanki nie ujawniania przeszłości seksualnej (Ingham i in., 1991 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Biorąc pod uwagę zdenerwowanie, istnieje skłonność do unikania bezpośredniego komunikowania o tym, co niesie ze sobą ryzyko wzajemnego niezrozumienia.
Ankieter: Czy rozmawiałaś o swoich doświadczeniach seksualnych z przeszłości?
Dziewczyna: Rozmawialiśmy. Erm, Ja powiedziałam coś takiego: Nigdy nie miałam poważnego chłopaka, mając na myśli, że nie miałam chłopaka-partnera seksualnego a On powiedział: Nie, nie miałem poważnej dziewczyny, mając na myśli, że: tak uprawiałem seks z dziewczynami, ale nie miałem poważnej dziewczyny na dłuższy czas (śmieje się). No więc, byłam rozbita psychicznie. (Kobieta, wiek 18 lat podczas pierwszego stosunku płciowego).
Całkowite unikanie tego rodzaju dyskusji jest, oczywiście, najłatwiejszą opcją, ale takie postępowanie pozostawia osobę w stanie zupełnej niewiedzy na temat poprzednich doświadczeń seksualnych partnera.
Bezpieczeństwo związane z planowaniem przyszłości stoi w sprzeczności do ryzyka powiązanego z podnieceniem seksualnym czy namiętnością (Adelman, 1992 za: K.Mitchell, K.Wellings, 1998). Nie jest zatem niczym zaskakującym to, że chociaż profesjonaliści zajmujący się zdrowiem seksualnym bardzo zachęcają do planowania przyszłości, to patrzenie w przyszłość może być uznane za oznakę braku entuzjazmu i spontaniczności, nawet przez tych ludzi, którym się to udaje.
Dziewczyna: ...więc on zwrócił na to uwagę w następujący sposób "no więc, wiesz, coś się wydarzy wkrótce. Czy mam kupić kondoma?"
Ankieter: Tak więc, on właściwie wspomniał o środku antykoncepcyjnym przed odbyciem stosunku seksualnego?
Dziewczyna: Tak (śmiech). Naprawdę mówimy tak jak byśmy byli już znudzoną życiem parą, czyż nie mam racji? (Kobieta, wiek 18 lat podczas pierwszego stosunku seksualnego).

Dyskusja

Jak ma to miejsce w przypadku każdych badań jakościowych, ostrożnie należy uogólniać wyniki uzyskane w tych badaniach w kontekście całej populacji młodych ludzi w Anglii. Powodów takiego stanu rzeczy jest klika:

Pomimo tych ograniczeń, przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków mających zastosowanie w promocji zdrowia seksualnego młodzieży:

Na początek

LITERATURA:

Mitchell K., Wellings K. (1998). First sexual intercourse: anticipation and communication. Interviews with young people in England. Journal of Adolescence , Vol. 21, s. 717-726.

The Association for Professionals in Services for Adolescents ©