OBRAZ MUZYKI CZADOWEJ: PUNK, HARDCORE I NEW WAVE (NOWA FALA)W POLSCE I NA ŚWIECIE

PUNK ROCK

Punk jest to styl muzyki rockowej odwołujący się najwyraźniej do korzeni aktywności muzycznej człowieka rozumnego. Podstawę aktywności muzycznej człowieka pierwotnego stanowił rytm, a to on właśnie w muzyce punk rockowej jest najważniejszy. Muzykę punk cechują trzy kluczowe elementy:

  1. Prostota.
  2. Głośne, tzw. czadowe brzmienie, które opiera się na silnie wyeksponowanym rytmie perkusji. "Dźwiękom garów" podporządkowane są w muzyce punk brzmienia gitar basowej i solowych. W tym miejscu niezbędne jest wyjaśnienie, że w odróżnieniu od heavy metalu, punk, czy też powstały z niego hardcore akcentuje rytm przez eksponowanie brzmienia perkusji oraz gitary basowej, którym niejako podporządkowane są brzmienia innych instrumentów np. gitary solowej, czy też saksofonu.
  3. Raczej uboga wokalizacja i warstwa melodyjna utworów. Artyści, tak jak np. w "protest songu" raczej mówią i krzyczą, a nie śpiewają "operowym głosem" jak np. wokaliści zespołów heavy metalowych.

Potocznie punk i hardcore są nazywane, podobnie jak heavy metal rock, muzyką czadową (ang. power music). Fani tej muzyki stanowią wśród młodych ludzi w Polsce zaledwie około 20% ogólnej liczby młodzieży. Można więc powiedzieć, że 1 na 5 osób w Polsce przyznaje się do słuchania takiej muzyki. Dominują chłopcy i mężczyźni, a dziewcząt i kobiet wśród fanów muzyki czadowej jest zdecydowana mniejszość. garyDziewczynki wolą raczej łagodniejszą i melodyjną muzykę np. disco, dance, ewentualnie tradycyjny, klasyczny rock. Wśród artystów punkowych także dominują mężczyźni. Do wyjątków należą kobiece zespoły punkowe, jak np. amerykańska kapela BABES IN TOYLAND; zespoły punkowe, w których dziewczyny są wokalistkami np. angielskie kapele: ACTION PACT, CHUMBAWAMBA, np. amerykańska kapela ASHES, czy też niemiecka wokalistka - solistka NINA HAGEN.
Punk rock narodził się już w 1970 roku w Nowym Jorku w USA. Wtedy po raz pierwszy na scenie pojawił się zespół THE STOOGES. Liderem tego legendarnego zespołu jest Iggy Pop - człowiek nazywany ojcem punk rocka. W jednym z pierwszych utworów punk rockowych pt. No fun, Iggy Pop - wokalista THE STOOGES śpiewa: No fun to be alone.Walking by myself. No fun to be alone without love for anybody else". Maybe stay out. Maybe stay home. Maybe call mum on telephone.No fun...". W tekście tego utworu jest wyraźne odwołanie się do lęku dojrzewania mającego związek z poczuciem osamotnienia, poczuciem winy, częstym doznawaniem konfliktów przez młodzież w relacjach z rodzicami, starszym pokoleniem i innymi ludźmi. Należy pamiętać, że w USA i w większości zamożnych krajów zachodnioeuropejskich, dekateksja, czyli odłączenie od rodziców, przysłowiowe zamknięcie drzwi, ma miejsce wcześniej niż w krajach biedniejszych tj. już nawet w wieku 16 lat. Inny, z kolei utwór pt.: 1970 pochodzący z płyty THE STOOGES Fun house cechuje się klasycznym dla punk rocka rytmem, który może stanowić wzorzec dla wszystkich innych utworów muzyki punkowej. Utwór ten doczekał się mnóstwa naśladownictw i coverów. Został nagrany przez świetny zespół angielski G.B.H. oraz polską kapelę z Ustrzyk Dolnych - KSU (tytuł zmieniono z 1970 na I feel all right).
Płyta Nude & Rude zawiera największe przeboje IGGY POPA i THE STOOGES. Z tej płyty pochodzi punkowy manifest, który stanowi utwór The Passenger. Tekst utworu odwołuje się do skrajnie niekonwencjonalnego sposobu podróżowania, tj. jako pasażer, a nie kierowca pojazdu. Niekonwencjonalne jest w USA takie podróżowanie, mając na względzie fakt, że w USA każdy ma własny samochód. Warstwa melodyjna utworu jest także wspaniała i doczekała się wielu naśladownictw w wykonaniu np. polskiej kapeli KULT.
Tekst świetnego pod względem aranżacyjnym utworu I am sick of you odwołuje się do cierpienia związanego z rozstaniem z dziewczyną, żoną itd. oraz w pewnym sensie do don juanizmu, czyli niezaspokojenia seksualnego.
Nie można także nie wspomnieć o utworze pt. China girl, którego kompozytorem był IGGY POP, a wiele pieniędzy na tym utworze zarobił przyjaciel IGGY'EGO - DAVID BOWIE. David wyciągnął wybitnie zdolnego Iggy'ego z uzależnienia od narkotyków. Iggy nie potrafił w latach boomu punkowego w USA sprzedać swojej muzyki, w czym pomógł mu także DAVID BOWIE.
Utwór Candy pochodzący z tej samej płyty jest natomiast słodką balladą dotyczącą romantycznego związku miłosnego, która uczy nas, jak to w amerykańskim stylu życia często bywa, że żyjemy tu i teraz oraz, że nic więcej się nie liczy poza czerpaniem z życia pełnej przyjemności.
Utwór Home przekonuje nas o tym, że każdy, a w szczególności przysłowiowy homeboy, nawet największy drań, musi zadbać przede wszystkim o "własny kwadrat", czyli mieszkanie. W podtekście IGGY POP odwołuje się też do znanego angielskiego przysłowia: Englishman home is his castle.
Prekursorami punk rocka w USA poza IGGY POP'EM, któremu poświęcono bardzo dużo miejsca w tym artykule, były na pewno takie kapele jak: THE WHO, czy też VELVET UNDERGROUND. Za pierwsze zespoły punkowe można natomiast uznać THE RAMONES i TELEVISION. W tym miejscu należy podkreślić, że nazwa skórzanej kurtki "ramoneska" pochodzi właśnie od kurtek noszonych przez muzyków THE RAMONES. Pomimo że nie są ze sobą spokrewnieni, to stanowią "rodzeństwo" - braci RAMONES. Z kolei "chłopcy telewizji", czyli TELEVISION są do dziś uznawani za jedną z tych nielicznych kapel, które przyczyniły się do powstania muzyki punk w USA. Zarówno RAMONES, jak i TELEVISION wywodzą się Nowego Jorku - metropolii stanowiącej kolebkę światowego, nie tylko amerykańskiego punka.
Ogromne znaczenie dla wizerunku społecznego i artystycznego ruchu punk w USA miała twórczość awangardowego, wszechstronnego artysty ANDY'EGO WARHOL'A, która cechowała się niekonwencjonalizmem i wyśmiewała masową produkcję oraz reklamę.
Jednak punk rock stał się powszechnie znanym zjawiskiem za sprawą pierwszego koncertu SEX PISTOLS. Z tego powodu wielu specjalistów błędnie zakłada, że punk narodził się w Anglii, chociaż jest to nieprawda, bo miało to miejsce już 6 lat wcześniej w USA, głównie w Nowym Yorku. Pierwszy koncert SEX PISTOLS odbył się w 1976 roku, w Londynie. Zespół ten szybko przyciągnął swoją muzyką i głoszoną ideologią szerokie masy zawiedzionych zastaną sytuacją społeczno-ekonomiczną w kraju młodych ludzi. Wśród zwolenników punka w tamtych czasach przeważali chłopcy i dziewczynki wywodzący się z klasy robotniczej oraz klasy średniej (middle class) wielkich angielskich miast.

punk banerPunk to nie tylko muzyka, ale także sposób życia oraz zachowania. Celem działań punkowców artystów i osób sympatyzujących z ruchem stają się prowokacja i bunt. Wykrzykiwane teksty utworów stanowią często manifest całego młodego pokolenia tamtego okresu. Godzą w: konformizm, model społeczeństwa konsumpcyjnego, ludzką głupotę, nierówność szans, masową produkcję, która zabiła rzemiosło. Muzyka punk przestaje już więc być tylko muzyką, oferując nieograniczone niczym możliwości do wyrażania poglądów często sprzecznych z ogólnie przyjętymi w tamtych czasach. Punk więc szybko zaczyna spełniać funkcję ideologii i z gatunku muzycznego przekształca się w wielki, nieformalny ruch młodzieży, z czasem obejmujący swoimi wpływami (poza oczywiście USA i Kanadą) wszystkie kraje zachodnioeuropejskie, a nawet kraje dawnej demokracji ludowej, tj. Polskę, Węgry, Jugosławię (pomimo, że cenzura komunistyczna nie dopuszczała tej muzyki do udziału w rynku mediów ze względów politycznych i obyczajowych). To, co jest najbardziej niesamowite i specyficzne w muzyce punk to szczerość wypowiedzi artystów. Obligatoryjne jest zaprezentowanie tekstu utworu stanowiącego manifest polskich punków pt. "Szara rzeczywistość" (DEZERTER) który brzmi: "Nie potrzebuję was! Chcę być sam! Zostawcie mnie! Odczepcie się! Mam to, co mam! Chcę czego chcę! Zostawcie mnie! Odczepcie się! Nie myślę tak jak wy! Jestem inny niż wy! Nic mnie nie obchodzą wasze myśli i sny! Szara rzeczywistość! Wasza rzeczywistość nie obchodzi mnie! Odczepcie się! Nic mnie nie obchodzi, co o mnie myślicie! Odczepcie się! Chcę mieć własne życie! Zostawcie mnie samego bez waszych głupich rad! Nie zrobię wam nic złego! Po prostu chcę być sam!".
W tekście innego zespołu punk rockowego (REJESTRACJA) kluczowe znaczenie ma prowokacyjny wygląd: "Idzie wariat ulicą wytykany palcami. Śmieją się ludzie niewiadomo z czego. Dziwne ma spodnie dziwne ma włosy. Śmieszy to ogromnie szare roboty. Słychać wszędzie idiotyczne śmiechy. Nietolerancja jest cechą głupców. Głupota jest mądrością czy mądrość jest głupotą".
Jedną z najważniejszych idei głoszonych przez punków polskich jest antytotalitaryzm. Totalitaryzm komunistyczny to "wróg numer jeden" wolnej myśli, a przecież pragnienie prawdziwej wolności jest w ruchu punk najważniejsze. Natomiast punk w USA i na Zachodzie starał się raczej poszukiwać alternatywnych w stosunku do kapitalizmu systemów społeczno-ekonomicznych. Odwoływał się, na przykład do koncepcji anarchizmu oraz innych koncepcji utopijnych, np. niemieckich, czy też szwajcarskich anabaptystów z czasów reformacji. W USA twórczość punkowa obejmowała poza muzyką i poezją, inne formy sztuki np. malarstwo, rzeźbę, teatr, które cechowały się turpizmem, obscenicznością, absurdalnością, niekonwencjonalizmem, pełną dostępnością, krytycyzmem, nieszablonowością, nonkonformizmem, prowokacyjnością, szczerością, a co najważniejsze niezależnością w obliczu nacisku instytucji, w tym establishmentu. W USA łatwiej z pewnością było prezentować taką buntowniczą postawę, gdyż wpływ państwa i instytucji na życie obywateli amerykańskich, o ile istnieje, to jest niewielki. Inna sytuacja w tym zakresie ma miejsce w krajach europejskich.Można by powiedzieć, że nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy "instytucjonalizm państwowy" jest tym aspektem, który sprawia, że kraje demokracji ludowej i Europy Zachodniej są do siebie podobne. Stąd punk w Europie Zachodniej i krajach demokracji ludowej rozwijał się w nieco innych warunkach społeczno-eokonomicznych oraz politycznych niż w USA, czemu poświęca się za mało uwagi.
Warte podkreślenia jest to, że początek punka w Polsce to 1980 rok, a więc czasy, w których ma miejsce wystąpienie całego narodu polskiego przeciwko totalitaryzmowi komunistycznemu. Wtedy powstają pierwsze polskie zespoły: SS 20 (obecny DEZERTER), czy też BRYGADA KRYZYS. Tomasz Lipiński - lider BRYGADY KRYZYS założył później świetny TILT. Wśród innych, ważnych zespołów punkowych z tego okresu należy uwzględnić takie kapele jak: SIEKIERA, TZN XENNA, DEUTER, ŚMIERĆ KLINICZNA, MOSKWA, PROWOKACJA, KARCER, REJESTRACJA, ABADDON, KSU, T.LOVE ALTERNATIVE, KULT, KOBRANOCKA, VARIETE, MADE IN POLAND i wiele innych. Wydaje się, że najmniej komercyjny charakter miała twórczość TZN-XENNA. Na wkładce do płyty CD, pt. "Ciemny pokój" tego wykonawcy odnajdujemy tekst napisany przez Krzysztofa Zygzaka Chojnackiego. Cytuję wybrane, najbardziej sugestywne fragmenty: "Nagrania których właśnie słuchasz są jedynym materiałem historycznym, jaki pozostał po zespole TZN-XENNA. Pochodzą z lat 1981-1987...Ponieważ nigdy nie weszliśmy do studia nagraniowego, materiał, który mam w domowym archiwum, nie nadaje się w całości do opublikowania...czasy w których tworzyliśmy naszego PUNK-ROCKA nie były zbyt przychylne dla takiego typu ekspresji, a i teraz widzę, że nie są. Jedynie co się zmieniło to to, że teraz nikt nikomu nie robi łachy pozwalając mu wejść do studia i udokumentować fragment swojego życia...Chaos informacyjny, niechęć wobec dziennikarzy, teksty o rzeczywistości którą należałoby zmienić, anty-idolska postawa, bliski kontakt z publicznością, image zespołu, niezależność finansowa(grając w zespole chodziliśmy do pracy) dała nam możliwość decydowania o tym, co będziemy grali i dla kogo, no i oczywiście humor i autoironia (czy znacie hasło: TZN-XENNA KAPELA DENNA). To wszystko złożyło się na to, że o zespole mówi się i pisze LEGENDARNY". Na podstawie zaprezentowanych fragmentów można uznać, że TZN-XENNA należała do tych nielicznych zespołów, które nie uczestniczyły w zasadzie wcale w oficjalnym rynku muzycznym (gdyż nie chciała), zachowując swój sensu stricte podziemny i amatorski charakter.Pomimo braku profesjonalizmu, zespół TZN-XENNA stał się legendą i zapisał się złotymi głoskami w pamięci polskich fanów tej muzyki.Wciąż jest też pamiętany przez niektórych ludzi reprezentujących POKOLENIE 68 oraz jeszcze starsze generacje (67, 66, 65, 60).
Zarówno w Europie, jak i za oceanem koncerty zespołów punk rockowych odbywały się często w atmosferze skandalu.Nie było żadnego dystansu między artystami a odbiorcami ich sztuki. Publiczność razem z muzykami tworzyła wspólnotę, jawnie wyrażającą swój wrogi stosunek do instytucji ograniczających wolność człowieka, tj. policji; kościoła, państwa, wojska. Koncerty kończyły się często poważnymi bijatykami i zadymami, z udziałem wrogo do punków nastawionych subkultur - np. nazi punks i skinheads. Ludzie ci przychodzili na koncerty punkowe i wyrażali swój bunt w nieakceptowany sposób, wszczynając burdy i bijatyki. Często dochodziło nawet do wypadków śmiertelnych.
W Polsce na koncertach punkowych byli także obecni funkcjonariusze SB, którzy głównie manipulowali skinheadami oraz chuliganami, by specjalnie zakłócać przebieg koncertów zespołów punkowych. Muzycy grający w tych zespołach byli przecież traktowani jak wrogowie klasowi, przeciwnicy władzy ludowej.
Wiele zespołów nie było w stanie wtedy w Polsce utrzymać się z grania i często muzycy podejmowali dodatkowe prace, aby zarobić na życie. Grali zaś jedynie dla przyjemności i publiki.
Często muzycy oraz ich przyjaciele i znajomi - fani tworzyli załogi (crews).Załoga to grupa osób zamieszkujących na przykład w tej samej części wielkiego miasta, pomagających sobie wzajemnie. W grupie, o której mowa istniała wspólnota dóbr stworzona w celu wprowadzania anarchistycznych ideałów w życie. Załoga była często otwarta na przyjmowanie nowych ludzi, a członkostwo w załodze było niezobowiązujące tzn. można było bez żadnych konsekwencji, czyli nie tak jak w gangu, załogę opuścić. Ten liberalizm członkowski niestety czasami powodował poważne zagrożenia dla funkcjonowania załogi. Do załóg punkowych zaczęły bowiem trafiać osoby przestępcze, psychopatyczne, seksualni dewianci.
Muzycy w takich załogach byli amatorami, a twórczość muzyczna stanowiła często tylko dla nich możliwość głoszenia "wywrotowych poglądów". Tworzyli w piwnicach, garażach, opuszczonych, starych domach, wieżowcach, na strychach. Wtedy to właśnie narodziła się także pierwsza nieoficjalna gazetka młodzieżowa zwana fanzinem.Zawierała ona nie tylko materiały związane z muzyką punk: wywiady z muzykami, proste chwyty do grania na gitarze w myśl hasła "każdy artystą", listy od fanów, poezje i teksty piosenek, ale także treści polityczne, anarchizujące, godzące w obecny porządek w państwie albo np. nawołujące do wegetarianizmu, ochrony środowiska naturalnego, pomocy krajom najuboższym, bojkotu festiwali muzyki oficjalnej, akceptowanej przez władzę państwową, czasami do nazizmu lub antykomunizmu. Trzeba powiedzieć, że idea fanzinu wymyślona przez punkowców szybko upowszechniła się wśród wielbicieli innych niż punk gatunków muzyki, np. wśród heavy metalowców, skinów, ojowców, satanistów.
Natomiast ruch punk podzielił się w końcu na dwa wrogie i wzajemnie zwalczające się odłamy: anarchizujący (lewacki) oraz faszyzujący (prawicowy).Zwolennicy odłamu faszyzującego ruchu punk często znajdowali swoje miejsce w subkulturach bardziej agresywnych np. w gronie skinheadów, official hooligans, czy też satanistów. Inni spośród nich zasili ruch hardcore (o nim w dalszej części artykułu). Co warte podkreślenia, punk rock stał się świetnym towarem dla show businessu na Zachodzie. W Anglii ogromne pieniądze na tej muzyce zarobił np. Malcolm McLaren - manager znanego mediom światowym zespołu SEX PISTOLS. Za oceanem największą popularność punk rock zdobył głównie w USA i Kanadzie. Wiele kapel punk rockowych zarówno w Europie jak i USA, wykorzystując panującą modę, skomercjalizowało się. Należy zauważyć, że muzyka punk, pomimo, że sama subkultura powoli zanika, jest wciąż nieźle sprzedającą się muzyką na całym świecie, a nie tylko w Europie i USA. W latach 1976 - 2000 pojawiły się setki i tysiące kapel punk rockowych. Wymienię tylko niektóre.W USA były to: DEAD KENNEDYS, BLACK FLAG, BAD RELIGION, BLONDIE, THE PIXIES, BATALION OF SAINTS, BAD BRAINS, POISON IDEA, GENERATION X, OFFSPRING. W Zjednoczonym Królestwie były to: GBH; THE EXPLOITED; THE CLASH; SHAM 69; U.K.SUBS; SUB HUMANS; ANGELIC UPSTARTS; BUZZCOCKS, CRASS, OI POLL OI, INSTIGATORS, THE CURE i wiele innych, w Kanadzie: D.O.A., NOMEANSNO. W Zachodnich Niemczech: DIE TOTEN HOSEN, THE BATES. Należy zdać sobie sprawę z tego, że podobnie jak to miało miejsce w Polsce, nie wszystkie kapele uczestniczyły w rynku muzycznym, zachowując swój antykomercyjny, amatorski, prawdziwie podziemny charakter.
Lata 1985 - 1995 to renesans w muzyce punk rockowej. Wśród poszukujących brzmienia, bardziej kreatywnych zespołów punkowych można wspomnieć o takich jak: SONIC YOUTH, CHUMBAWAMBA(zespół ten do chwili obecnej stanowi załogę, grupę przyjaciół - około 10 osób), THE CULT, FUGAZI, BAUHAUS, ALIEN SEX FIEND, THE FALL, MDC. W ostatnich latach (2000-2005) wiele ciekawego dzieje się w muzyce punkowej w takich krajach jak: Meksyk, Brazylia, Japonia oraz Australia. W Polsce zaś muzyka ta z powodzeniem uczestniczy w rynku muzycznym, będąc jednym z wielu sprzedawanych gatunków.
Na początku trzeciego tysiąclecia do tradycji punk rocka nawiązują niektórzy wykonawcy dance. Najsilniej do swoich fascynacji punk rockiem przyznaje się słynny i kontrowersyjny zespół PRODIGY. Ich lider Liam Howlett określił siebie i swoich kolegów z grupy mianem "cyber punks".

HARD CORE, HARDCORE

Hardcore powstał z punk rocka i stanowi jego kontynuację. Muzyka hardcore jest brzmieniowo bliższa heavy metalowi, ale nie jest absolutnie taką samą muzyką jak metal. Zdecydowanie najbliżej, mając na względzie brzmienie, do hard core jest thrash i trash metalowi. W przeciwieństwie do metalu hard core zawiera artystyczny przekaz idei, które są bardzo ważne dla człowieka, aby mógł on przetrwać w dramatycznych momentach swojego życia i zachować integralność wewnętrzną. To uczciwość wobec siebie i innych dla odłamu hard core zwanego straight edge, którego przedstawicielami są m.in. kapele: SPERMBIRDS, BATTERY, MINOR THREAT, YOUTH OF TODAY, SEVEN SECONDS, HEAD FIRST jest najważniejsza. Ponadto jednym z haseł głoszonych przez straigt edgów jest np.: one life drug free! - "jedno życie wolne od prochów"! W odłamie straight edge hard line bunt straight edge'ów przybiera formę rygoryzmu moralnego połączonego z brutalnością i nienawiścią wobec alkoholików, ćpunów, autodestruktywnych punków itp...Co ciekawe zwolennicy doktryny hardline propagują wegetarianizm lub weganizm (VEGAN REICH). Nie spożywają mięsa, a czasami nawet żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Działania zwolenników doktryny hard line straight edge czasami przypominają skinheadów. Nie są oni jednak skinami, lecz wywodzą się głównie z punkowych kręgów.
Poza wspomnianymi już straight edge i hardline odmian muzyki hard core'owej jest bardzo wiele: począwszy od christ core(np. polski zespół ARMIA),death core,grind core(np. TOXIC NARCOTIC), a skończywszy na hate core(np. zespoły NEGLECT, HATEBREED, SHEER TERROR, BLOOD FOR BLOOD).

Christ core

W tej odmianie muzyki hard core artyści buntują się przeciwko nie przestrzeganiu zasad chrześcijańskich, których głosicielem jest Jezus Chrystus takich jak: skromność, umiłowanie pokoju, hojność, dobroczynność, miłosierdzie, litość, zrozumienie. Akcentuje się samotne dążenie do poznania Boga oraz pragmatyzm w interpretowaniu Biblii - czyli w czynach Twoich wiara Twoja. W tej odmianie hardcore muzycy, zwłaszcza w USA, Anglii i krajach skandynawskich, odwołują się do protestantyzmu jako do preferowanej drogi w chrześcijaństwie.

Death core

W tej odmianie hard core ma miejsce fascynacja śmiercią, cierpieniem, agonią, agresją, eutanazją, stygmatami, a bunt jest skierowany przeciwko jednostkowej wartości życia, jako czegoś nie mającego znaczenia w obliczu "końca czasu". Muzyka death core jest w pewnym względzie bliska ideologicznie black metalowi, który czerpie silną inspirację z okultyzmu i satanizmu. Death core nie jest jednak absolutnie tożsamy z black metalem. W przypadku death core chodzi o akcentowanie kwestii cierpienia i śmiertelności człowieka,ale raczej po to, aby ukazać jego wielkie możliwości pokonania agonii i śmierci,a w konsekwencji wybrania drogi życia, bądź przyjęcia przez człowieka stygmy jako aktu wyróżnienia przez Boga.

Grind core

Tutaj chodzi o muzykę, która cechuje się tzw, noisem, czyli hałasem, czadem, skrajnie dziwacznym brzmieniem gitar, powodujących młyn, kocioł wrażeń. Ideologia i teksty wydają się mniej ważne, a liczy się głównie terapia hałasem.

Hate core

Ten odłam odzwierciedla wszystko, co najgorsze w człowieku: pychę, dumę, egoizm, rozpustę, zawiść, zazdrość, nienawiść, chamstwo, warcholstwo, przesyt, obłudę, przemoc, skąpstwo, podstęp, cwaniactwo.Twórcy gatunku chcą za pomocą tekstów sprawić, byśmy lepiej poznali swoją złą i zwierzęcą naturę, która jest w ciągłej sprzeczności z dobrą istotą naszej osobowości.
Do znanych w nurcie hard core grup można zaliczyć: T.S.O.L. (True Sounds of Liberty), AGNOSTIC FRONT, S.O.D. (Stormtroopers of Death), M.O.D. (Method of Destruction), ABHINANDA, SUICIDAL TENDENCIES, INTEGRITY, SNAPCASE, BREACH, BOLD, JUDGE, YOUTH OF TODAY, 7 SECONDS, BLINDFOLD, BROTHERHOOD, BURN, MINOR THREAT i wiele innych. Stosunki między hardcore'owcami a punkami układają się różnie.Niektórzy zwolennicy hard core, będący kontynuatorami odłamu faszyzującego (prawicowego) ruchu punk zwalczają punków, a nawet wspólnie ze skinheadami i hooligans ich całkowicie eliminują, uznając za społecznych wyrzutków i szkodników. Inni wyznają hasło "punk rock&hard core united" w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony np. właśnie skinheads, hard mods, teddy boys, rude boys, official hooligans i kibiców piłkarskich.

NOWA FALA (NEW WAVE)

Pomimo tego, że wielu ekspertów od muzyki punkowej unika używania tej etykietki w odniesieniu do rozważanej dziedziny, taki termin pojawia się w specyficznym kontekście. Określenie "Nowa fala" czyli New wave można używać w odniesieniu do tej części muzyki punkowej, która brzmi w inny sposób. Jest to muzyka bardziej mistyczna, tajemnicza, symboliczna, odwołująca się do wyobraźni oraz bardziej złożona niż czysty punk. Czasami nazywa się ją także "rockiem gotyckim" czyli gothic rock. JOY DIVISION może stanowić taki przykład. Kapela ta, rodem z Manchesteru,która najpierw występowała pod nazwą WARSAW, jest bardzo dobrze znana obecnie. Jest ona podziwiana nie tylko przez punkowców, ale także przez ludzi, którzy niewiele wiedzą o samym punk rocku. JOY DIVISION stało się legendą po śmierci charyzmatycznego lidera tej grupy - Iona Curtisa.Powiesił się on, nie będąc w stanie znieść swojej tragicznej choroby i niepowodzeń życiowych z nią związanych (cierpiał na padaczkę). Muzyka grana przez JOY DIVISION to pewnego rodzaju obrazy filmowe, które odzwierciedlały w latach 70. i 80. XX wieku mroczną i smutną rzeczywistość. Kapela ta doskonale łączyła tekst z muzyką. To była piorunująca mieszanka. Teksty dotyczyły alienacji, cierpienia oraz załamań doświadczanych przez nastolatków podczas tych lat punk rockowego boomu. Manifestem JOY DIVISION jest utwór: Love will tear us apart (Miłość nas rozdzieli). Muzyka JOY DIVISION opierała się na czystym, wyizolowanym brzmieniu gitary basowej. Była to jedna z pierwszych grup, która zaczęła grać w ten sposób. Podobnie jak JOY DIVISION grała angielska formacja THE SISTERS OF MERCY, której wokalista Andrew Eldritch jest zafascynowany neurotycznym głosem LEONARDA COHENA i go naśladuje.
Innymi przykładami mogą być kapele THE FALL oraz SONIC YOUTH.
Nową falę stanowią też wykonawcy, którzy łączą brzmienie różnych stylów muzycznych oraz cechują się niekonwencjonalizmem. Są wśród nich "weterani" np. BLONDIE (new wave, punk rock, post punk, underground rock, pop); DEVO (new wave, post punk, disco) i TALKING HEADS (new wave, pop rock) oraz zespoły, które zostały powołane do życia nieco później, np. LAIBACH (disco, industrial, muzyka operowa, protest song, jazz), KORN (punk, hardcore, heavy metal), MORFINE, BECK, PULP, TOOL, P.I.L. (Public Image Ltd.), THE EX, SWANS (industrial, punk rock, new wave), THE RAGE AGAINST THE MACHINE (rap, hardcore). Obecnie nową falę jakby na nowo odkrywają takie świetne kapele jak: INTERPOL, KLAXONS, EDITORS czy też THE KILLERS.

SŁYNNE ZESPOŁY ROCKOWE A ZJAWISKO PUNK

Wiele sławnych i podziwianych współcześnie zespołów rockowych zaczynało swoją muzyczną drogę w okresie punkowego boomu.W początkowym okresie ich działalności muzycznej zjawisko punk z pewnością wywarło jakiś, mniejszy lub większy wpływ na ich twórczość. Można wspomnieć o świetnych zespołach pop rockowych takich jak: THE STRANGLERS, THE POLICE, U2, czy też RED HOT CHILI PEPPERS. W brzmieniu tych zespołów także wyczuwa się różne klimaty muzyki podziemnej (nowofalowej, a nawet punkowej). Utwór pt. No more heros THE STRANGLERS ma wybitnie punkowe brzmienie. Z kolei Roxanne THE POLICE idealnie oddaje kontestację młodzieży w latach 70. i 80. XX wieku. U2 przyznają się zaś do dziś do swojej fascynacji punk rockiem, co słychać na ich pierwszych płytach. Nie sposób pominąć też doskonałego zespołu RED HOT CHILI PEPPERS, którego gitarzysta John Frusciante w dzieciństwie słuchał takich świetnych kapel punkowych jak: THE GERMS, THE RAMONES, THE CLASH, THE CIRCLE JERKS, THE BLACK FLAG, BUTTHOLE SURFERS. Mając na względzie muzykę metalową, to nie można zapomnieć o takich zespołach jak METALLICA, czy też SLAYER. METALLICA na swoim dwupłytowym albumie pt. Garage A.D. nagrała covery takich kapel punkowych jak DISCHARGE, MISFISTS. SLAYER zaś nagrał utwór pt. LA 92, który jest coverem utworu punkowej grupy THE EXPLOITED pt. UK 82.Jest to jeden z najbardziej czadowych utworów punk rockowych, jakie kiedykolwiek powstały.
W odniesieniu do muzyki punk możemy mówić o tzw. zjawisku underground. Termin underground dotyczy także wszelkich przejawów awangardy w sztuce, a więc nie tylko w muzyce punkowej.
Jednak może to stanowić przedmiot odrębnej analizy w innym artykule.

Na początek