OSTROŚĆ WZROKU - VISUS

Ostrość wzroku jest wyrażana ułamkiem: V = d/D, przy czym:
V(visus)-ostrość wzroku
d-odległość z jakiej przeprowadzamy badanie ostrości wzroku
D-odległość z jakiej dany znak powinien być widziany pod kątem 5 stopni, odczytujemy ją z tablic Snellena (jej wartość napisana jest przy każdym rzędzie liter lub znaków na tablicy okulistycznej).
Ostrość wzroku do dali bada się najczęściej z odległości 5 i 1 m za pomocą tablic Snellena. W warszawskiej szkole dla niedowidzących również zmodyfikowaną tablicą Z.Galewskiej.
Obliczenia w tablicach Z.Galewskiej do określenia ostrości wzroku z odległości 5m są następujące:

DWysokość oczka literowegoOstrość wzroku
50 m 73 mm 5/50
40 m 58 mm5/40
35 m 50 mm 5/35
30 m 43 mm 5/30
25 m 36 mm 5/25
20 m 29 mm 5/20
15 m 22 mm 5/15
10 m 15 mm 5/10
7 m 10 mm 5/7
5 m 9 mm 5/5

Tabela powyższa umożliwia ustalenie jakiej wielkości znak może przeczytać na tablicy dany uczeń z odległości 5 lub 1 m (w zależności od tego, z jakiej odległości przeprowadzono badanie), np. uczeń o ostrości wzroku V=5/35 odczyta z tablicy szkolnej oddalonej od ucznia o 5 m znak wielkości 50 mm. Przy badaniu niedowidzących odległość tablicy od oka powinna być taka, jaką niedowidzący uzna za najwłaściwszą. Ostrość wzroku niedowidzących z bliska określamy ułamkiem. Licznik ułamka wskazuje wielkość znaków literowych na tablicy Snellena. Natomiast mianownik oznacza odległość, z jakiej pacjent odczytuje znak danej wielkości.
Wielkość tekstu odczytywanego w tablicach Snellena:

DWysokość oczka literowego
0,5 1,0 mm
0,75 1,5 mm
1,0 1,75 mm
1,25 2,0 mm
1,5 2,5 mm
2,0 3,25 mm
2,25 4,0 mm
3,0 4,5 mm

Np. Sn. D 1,25/10 cm oznacza, że uczeń czyta druk o wysokości 2,0 mm z odległości 10 cm.

MOC SOCZEWKI

Wyrażana w dioptriach. Soczewki powiększające + soczewki pomniejszające. Moc powiększającą soczewki dodatniej oblicza się przez dzielenie liczby dioptrii przez cztery. Natomiast odległość czytania tzn. odległość między tekstem a soczewką otrzymujemy wykonując działanie:
Odległość czytania(cm) = 100/liczba dioptrii
W przypadku dalekowzroczności moc soczewki wymaganą do widzenia z bliska określamy jako tzw.dodatek. Obliczamy go odejmując wartość okularów do dali od mocy soczewki użytej do czytania z bliska,np.soczewka do bliży ma moc +32 dioptrie,a osoba potrzebuje +7 dioptrii do patrzenia do dali. Odejmujemy więc 7 od 32. Otrzymana różnica tj.+25 dioptrii stanowi "dodatek".Odległość czytania tej osoby wynosi (100 dzielone przez 25) 4 cm.

Na początek

Literatura:

Pielecki A., Skrzetuska E. (1991). Nauczanie niedowidzących w klasach 4-8, Warszawa: WSiP.