UMCS
dr hab. Piotr Alfred Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin POLAND
tel. 815376338
pokój 32, parter

Przedmiot: Niewerbalne trudności w uczeniu się

Poziom organizacyjny: 5-letnie wyższe studia magisterskie
Kierunek: Pedagogika specjalna
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów: dzienne
15 godz. KW

M.von Aster (2000). Developmental cognitive neuropsychology of number processing and calculation: varieties of developmental dyscalculia. European Child&Adolescent Psychiatry , 9, s.41 - 57.

N.A. Badian (1999).Persistent artithmetic, reading, or arithmetic and reading disability. Annals of Dyslexia , 49, s. 45 - 70.

P. Gindrich (2002). Operacjonalizacja pojęcia trudności w uczeniu się (LD) oraz kwalifikacja osób z trudnościami w uczeniu się do kształcenia specjalnego w USA w: J. Michalski (red.) Nauczyciel szkoły specjalnej - szanse i bariery działalności zawodowej. APS Warszawa 2002, s. 79 - 92.

M. Bogdanowicz (1992). Leworęczność u dzieci. WsiP. Warszawa.

D.V.M. Bishop (1990). Handedness and developmental disorder

P. Gindrich (2003). Niewerbalne trudności w uczeniu się (NLD) a inne zaburzenia. Pedagogia. Zeszyty Naukowe Ryki 2003, 3, s. 99 - 104.

D.C. Geary, M.K. Hoard,C.O. Hamson (1999). Numerical and arithmetical cognition: patterns of functions and deficits in children at risk for mathematical disability. Journal of Experimental Child Psychology , 74, s. 213-239.

M. Bogdanowicz, Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej dla klasy 0-III

M.Bogdanowicz, Trudne litery. Klasy 0-III.

M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych (1 zeszyt terapeutyczny)

R. Hływa, 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą

Programy komputerowe: “Nauka ortografii”, “Szkoła Koziołka Matołka”, “Królik Bystrzak”

M.Barańska, E. Jakacka. Czytam ze zrozumieniem i rozwiązuję zadania. Testy dla uczniów III klasy szkoły podstawowej.

Kliknij TUTAJ aby uzyskać plik w formacie "doc" (do wydruku!!)