Mgr Renata Zubrzycka

Zakład Socjopedagogiki Specjalnej

UMCS Lublin

WSPARCIE SPOŁECZNE RODZIN DZIECI Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ

Astma oskrzelowa należy do najbardziej rozpowszechnionych przewlekłych schorzeń układu oddechowego u dzieci. W Polsce cierpi na nią ponad 15% populacji dziecięcej. Liczne doniesienia z badań nad funkcjonowaniem psychospołecznym dzieci astmatycznych wskazują na istnienie zależności pomiędzy zmiennymi środowiska rodzinnego a stanem somatycznym i rozwojem chorych dzieci. Rodzice dziecka z astmą odgrywają znaczącą rolę w postępowaniu leczniczo-rehabilitacyjnym . Od ich zaangażowania i aktywności zależy w dużej mierze efektywność terapii medycznej. Wielu autorów stwierdza jednak, że choroba dziecka może stać się czynnikiem zagrażającym integralności rodziny i wskazuje na pilną potrzebę udzielenia wsparcia rodzinom wychowującym dzieci z astmą oskrzelową.Omawiana praca stanowi próbę prezentacji organizacyjnych form pomocy rodzinom dzieci astmatycznych na terenie województwa lubelskiego,charakterystyki ich działalności, a także wskazania postulatów dotyczących kierunków dalszego ich rozwoju.