prof dr hab. Zdzisław Bartkowicz
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS
w Lublinie
 
Psychoterapia resocjalizująca – zwątpienia i nadzieje
 
Wykolejenie społeczne, rozumiane jako antagonizm destrukcyjny, obejmujący całą praktycznie osobowość jednostki, wymaga przede wszystkim działań naprawczych, korygujących sposób w jaki postrzega ona i odczuwa otoczenie oraz samą siebie. Wydawać by się więc mogło, że pojmowanie resocjalizacji jako w pierwszym rzędzie psychoterapii i w związku z tym nasycenie resocjalizacji psychoterapią jest zupełnie naturalne. Tymczasem problem czy i w jakim stopniu resocjalizowanie jednostki może i powinno być psychoterapią należy wciąż do niezwykle kontrowersyjnych. Poważne dyskusje, czy przestępcy zasługują na terapię i czy moralne jest łagodzenie dotkliwości kary dowodzą jak dalece niebezpieczne jest odchodzenie pedagogiki resocjalizacyjnej od jej źródła – pedagogiki specjalnej.Ile jest tendencyjności w dobieraniu empirycznych dowodów na nieskuteczność psychoterapii resocjalizującej? Jeśli psychoterapia, to jaka i komu? Czy kondycja polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej zezwoli na podjęcie wyzwania czasu: zastąpienia restrykcji pomocą?