INFORMACJE O ZAKŁADZIE PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Palak
ul. Narutowicza 12, pokój nr 58, I piętro, tel. 537-63-34, 53-291-03
e-mail primo@polbox.com; brak website'u

Pracownicy:

Doktorzy(adiunkci i starsi wykładowcy):
Andrzej Pielecki
ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel.537-63-38,
e-mail apieleck@sokrates.umcs.lublin.pl brak website'u
Alicja Olszak
ul. Narutowicza 12, pokój nr 71, I piętro ;
brak e-mail'u i website'u
Piotr Gindrich
ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel.537-63-38,
e-mail piotrgindrich@lycos.com website - http://members.tripod.com/Gindrich/index.html
Jolanta Łęczycka
ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel. 537-63- 38
brak e-mail'u i website'u
Grażyna Kwaśniewska
ul. Narutowicza 12, pokój 71, I piętro;
brak e-mail'u i website'u
Edward Pasternak
ul. Narutowicza 12, pokój nr 32, parter, tel.537-63-38;
brak e-mail'u i website'u
Jolanta Ostasz
ul. Narutowicza 12, pokój 71, I piętro;
brak e-mail'u i website'u
Anna Bujnowska
ul. Narutowicza 12, pokój 71, I piętro;
Agnieszka Pawlak
ul. Narutowicza 12, pokój 71, I piętro;

Pozostali pracownicy:
Izabela Kucharczyk
ul. Narutowicza 12, pokój przy wyjściu na parking UMCS;
brak e-mail'u i website'u

Ogólna liczba pracowników - 11 + pracownik naukowo techniczny.

Działalnosć dydaktyczna:

Zakład realizuje dydaktykę na kierunku: "Pedagogika specjalna" w trzech specjalnościach:
3-letnie studia licencjackie z zakresu:

Zakłady prowadzą ponadto 3 - semestralne studia podyplomowe w zakresie: Samodzielni pracownicy prowadzą indywidualne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Problematyka badawcza:

  Aktualnie zainteresowania pracowników Zakładów Psychopedagogiki Specjalnej koncentrują się wokół następujących problemów:
   
 1. Efektywność nauczania i wychowania oraz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
 2. Funkcjonowanie rodzin osób niepełnosprawnych;
 3. Psychospołeczne problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 4. Przygotowanie pedagogów specjalnych i warunki efektywnego realizowania ich roli zawodowej;
 5. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych i społecznie niedostosowanych;
 6. Profilaktyka i psychoterapia w resocjalizacji;
 7. Terapia pedagogiczna oraz psychospołeczne konsekwencje trudnosci w uczeniu się i zaburzen współistniejących (ADHD, CD)
Ważniejsze publikacje po 1990 roku:

Monografie:
Zofia Sękowska - Przystosowanie społeczne niewidomych. WSiP, Warszawa 1991; Rehabilitacja zawodowa osób z inwalidztwem wzroku (Sękowski T. - współautor), Lublin 1991.
Zofia Palak - Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie uczniów z inwalidztwem wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych. Wyd. UMCS, Lublin 1996.
Jolanta Kawka - Warunki wychowawcze dzieci w rodzinach inwalidów wzroku. Wyd. UMCS, Lublin 1996 (nie pracuje z powodów zdrowotnych);

Podręczniki:
Zofia Sękowska - Wprowadzenie do pedagogiki specjanej. Wyd. WSPS Warszawa 1998;

Książki i prace zbiorowe pod redakcją
Zofia Sękowska - Problemy pedagogiki specjalnej w badaniach empirycznych, Wyd. UMCS, Lublin 1994; Przygotowanie pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Wyd. UMCA, Lublin 1995;
Andrzej Pielecki, Ewa Skrzetuska - Nauczanie niedowidzących w klasach 4-8. WSiP, Warszawa 1991;
Edward Pasternak - Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w klasach wyższych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Wyd. UMCS, Lublin 1991; Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Wyd. UMCS, Lublin 1994;

Zakład realizuje zadania dydaktyczne i badawcze. W zakresie zadań dydaktycznych mieści się przygotowanie pracowników - nauczycieli i wychowawców do pracy w przedszkolach, szkołach i internatach specjalnych dla osób upośledzonych umysłowo, niewidomych i niedowidzących, w placówkach integracyjnych oraz resocjalizacyjnych. Natomiast zadania badawcze ukierunkowane są na optymalizowanie programów nauczania i wychowania specjalnego oraz warunków dla integracji środowiskowej.

Współpraca międzynarodowa:
Zakład prowadzi współpracę międzynarodową z Uniwersytetem Lwowskim im. Franki. Celem współpracy jest przenoszenie doświadczeń innych krajów na grunt Polski oraz przekazywanie najważniejszych osiągnięć naszego ośrodka, popularyzowanie wiedzy o polskich badaniach w zakresie pedagogiki specjalnej. Efekty współpracy wyrażają się w realizacji wspólnych zadań badawczych publikowanych w kraju i za granicą.

Lublin, 2000 (ostatnia aktualizacja w 2005 roku)