mgr Monika Parchomiuk
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS

Reforma szkolnictwa specjalnego w opinii nauczycieli szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

Artykuł będzie zawierać informacje na temat różnych aspektów reformy szkolnictwa specjalnego uzyskanych za pomocą ankiety od nauczycieli szkół specjalnych. Ankieta została opracowana w 3 wersjach adresowanych do nauczycieli uczących na różnych szczeblach systemu szkolnego: I etap edukacyjny (nauczanie zintegrowane), II etap edukacyjny (nauczanie blokowe) i gimnazjum. Pytania, jakie zawierają ankiety dotyczą opinii nauczycieli na temat pozytywnych (negatywnych) stron reformy szkolnictwa, a także problemów szczegółowych z nią związanych i dotyczących danego poziomu edukacji: efektywności i skuteczności nauczania zintegrowanego i blokowego, form i efektywności oceniania opisowego, wprowadzenia jednolitej podstawy programowej do szkół specjalnych i masowych. Celem ankiety jest też zebranie od nauczycieli informacji na temat ich trudności w pracy w nowych warunkach i sposobów przeciwdziałania tym trudnościom.