UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ
w Lublinie
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
ZAKŁAD PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
XXX LAT ZAKŁADU PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT

PEDAGOGIKA SPECJALNA W REFORMOWANYM USTROJU EDUKACYJNYM

KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ
25 - 26 MAJA 2000

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI: Przewodnicząca konferencji prof. dr hab. Zofia Palak
 Sekretarze: dr Grażyna Kwasniewska, dr Andrzej Pielecki, dr Anna Wojnarska

Rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 25.05. 2000 r. o godzinie 10.00 w „Zajeździe Piastowskim”, ul. Słoneczna w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (dzielnica Czerniawy). Zwracamy się z uprzejmą prosbą do uczestników, którzy jeszcze nie nadesłali pełnego tekstu wystąpienia wraz z dyskietką komputerową o jego nadesłanie na adres komitetu organizacyjnego. Ponadto przypominamy o dokonywaniu opłat na konto:
BRE BANK SA O/ LUBLIN, 11401094 – 00 – 290516 PLNCURR10 – 51 PEDAGOGIKA SPECJALNA
Dowody dokonanej wpłaty prosimy przesłać na adres komitetu organizacyjnego lub okazać w dniu rozpoczęcia konferencji.


Kazimierz Dolny - informacje o miescie
Zajazd Piastowski - informacja o hotelu
Komunikacja - Puławy Dworzec PKP - Kazimierz (Czerniawy) Hotel Zajazd Piastowski
Informacje o Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej
Informacje o UMCS

    łączymy pozdrowienia i życzymy owocnych obrad.

Nasz adres: Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
  Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
  ul.Narutowicza 12
  20 004 LUBLIN
((081) 532 91 03 537 63 39  537 63 38


e-mail  apieleck@sokrates.umcs.lublin.pl

Lublin, dn. 15.04.2000 r., strona autorstwa Piotra Alfreda Gindrich
Proszę wpisywać się do księgi gosci przez kliknięcie myszką na SIGN MY GUESTBOOK...Dziekujemy... Organizatorzy Konferencji

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook