dr Piotr Gindrich
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
UMCS w Lublinie

Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych

W artykule podjęto próbę nakreślenia wybranych uwarunkowań niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych, czerpiąc inspirację z dwóch modeli zależnościowych: naznaczania społecznego i komunikacji wielokanałowej. W oparciu o analizę zagranicznej i polskiej literatury, za ważne, poza uwarunkowaniami konstytucjonalnymi, uznano czynniki środowiskowe. Na podstawie dokonanego przeglądu, głównie zagranicznych badań, przyjęto, że źródłem gorszego poczucia własnej wartości uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu mogą być zaburzenia w komunikacji między takimi środowiskami jak: rodzina, szkoła (nauczyciele i uczniowie) oraz specjaliści z poradni.