mgr Ewa Domagała-Zyśk
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Możliwości nauczania języków obcych osób z uszkodzonym słuchem w zreformowanym systemie oświaty


Przeprowadzana obecnie w Polsce reforma edukacji stwarza poważne szanse na nauczanie osób głuchych w szkołach o charakterze integracyjnym. Coraz więcej osób z uszkodzonym słuchem kontynuuje edukację w szkołach średnich, marzy o zdaniu egzaminu dojrzałości i podjęciu studiów. Jednocześnie znajomość języków obcych we współczesnej rzeczywistości jest coraz częściej postrzegana nie jako dodatkowy atut, lecz konieczny warunek do efektywnego kształcenia i realizowania się w pracy zawodowej. Korzystanie z literatury w języku obcym, praca z komputerem, nawiązywanie osobistych kontaktów z osobami z innych krajów domagają się czynnej znajomości przynajmniej jednego języka obcego. W dotychczasowej praktyce nauczania zaburzenia słuchu były podstawą do zwolnienia z nauki języka obcego. Stwarzało to dla osób z uszkodzonym słuchem możliwość kształcenia w zakresie programu szkoły masowej, ale jednocześnie odbierało im szansę zdobycia pełnego wykształcenia. Tylko w niewielu ośrodkach w Polsce proponowano osobom głuchym naukę języka obcego. W świetle nowych przepisów znika praktyka zwalniania z nauki języka obcego. Pojawiają się więc pytania o zakres materiału, metody kształcenia i lektorów. Referat będzie analizował rozmaite możliwości rozwiązania tych dylematów w oparciu o dostępną literaturę i doświadczenia autorki, pedagoga i nauczyciela języka angielskiego.