mgr Grażyna Tronczyńska
mgr Magdalena Łapko
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii
 


W STRONĘ ŚRODOWISKA LOKALNEGO. OŚRODEK OPIEKUŃCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Problem upośledzenia umysłowego staje się obecnie istotnym problemem społecznym. Codzienna praca z osobami upośledzonymi ma na celu ich wszechstronny rozwój, tzn. powinna koncentrować się na systematycznym rozwijaniu przy pomocy różnych metod ich sprawności, umiejętności i cech indywidualnych do możliwego dla nich maksimum i na uczeniu przystosowania się do oczekiwań społeczeństwa, w którym żyje. Efektywna terapia wymaga również przystosowania społeczeństwa, zarówno pod względem technicznym jak i psychospołecznym i prawnym do funkcjonowania w nim osób niepełnosprawnych w tym i upośledzonych umysłowo. Formę integracji ze społecznością lokalną podjął Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie, do którego uczęszczają dzieci od siódmego roku życia z upośledzeniami w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jest to dzienna forma opieki nad dziećmi przez pięć dni w tygodniu. Funkcjonują w Ośrodku trzy grupy: szkoła życia, mini warsztaty terapii zajęciowej, oraz grupa dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. Najbardziej czynną grupą jest młodzież z mini warsztatów terapii zajęciowej. Ona to właśnie bierze czynny udział w życiu społeczności lokalnej: organizują ogniska, wyjazdy nad morze, zabawy z dziećmi z pobliskiej szkoły podstawowej i gimnazjum, imprezy sportowe itp. Wytwory (ikebany, kilimy, makramy) powstające w warsztatach sprzedają np. w pobliskim Rajskim Ogrodzie. W Ośrodku istnieje również Zespół Wokalno - Taneczny, który często uświetnia różne uroczystości w naszym mieście. Prowadzona w Ośrodku terapia jest bardzo aktywna, dąży do wzbudzenia zainteresowań, zaufania do siebie, przełamania upośledzenia wśród tych dzieci i rozwijania umiejętności przydatnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Smutne jest tylko to, że gdy dzieci z Ośrodka idą np. na lody, lokale pustoszeją.