dr Tomasz Sękowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Instytut Psychologii
 
 
Rehabilitacja psychiczna słabowidzących uczniów klas maturalnych jako element przygotowania do trudnych sytuacji egzaminacyjnych


W referacie zostanie przedstawiony program realizowany czwarty rok w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie. Od kwietnia do czerwca uczennice i uczniowie ostatnich klas mają możność brania udziału w psychologicznych spotkaniach grupowych, w trakcie których pracują nad problemami wynikającymi ze specyfiki sytuacji, w której się znajdują. Specyfika ta, to stres przedegzaminacyjny i trudności natury psychologicznej, społecznej oraz technicznej. Przykładem tych ostatnich może być dostęp do książek z powiększonym drukiem, czy napisanych pismem punktowym Braille`a, szybciej pojawiające się zmęczenie i wolniejsze tempo przy czytaniu, czy uczenie się w tych warunkach matematyki i innych przedmiotów. Wymaga to od ucznia słabowidzącego i niewidomego zastępowania najprostszego, wzrokowego sposobu zapoznawania się z materiałem i analizowania go metodami opartymi na słowie, wyobraźni, czasem modelu. W referacie zostaną przedstawione rodzaje problemów najczęściej występujących u uczniów objętych programem i metody zastosowane do pomocy psychologicznej. Metody te opierają się na koncepcjach Fritza Perlsa i Carla Rogersa. Zastosowane zostały także techniki relaksacyjne i medytacyjne.