dr Krystyna D. Rzedzicka
Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Specjalnej

Nie izolować, ale czy integrować? W stronę środowiskowego modelu rehabilitacji

„Osoby niepełnosprawne są członkami społeczeństwa i mają prawo do pozostawania we własnym środowisku lokalnym”. Ów cytat ze Standardowych Zasad Wyrównywania Szans czynię punktem wyjścia rozważań, w których podejmę próbę krytycznego namysłu nad integracją pojmowaną jako opozycja izolacji, nad integracją jako następstwem izolacji w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Sympatie autorki są po stronie nieizolowania osób niepełnosprawnych dla celów rehabilitacji, włączania zaś w ów proces środowiska lokalnego.