Mgr Jadwiga Gruba
Zakład Teorii Wychowania
UMCS Lublin

KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ JAKO GRUPA WSPARCIA

W artykule zostaną przedstawione cele i zadania Koła jako grupy wsparcia. Wśród wielu różnorodnych form zajęć z dziećmi chorymi na cukrzycę autorka zwróci szczególną uwagę na współudział Koła w tworzeniu i doskonaleniu warunków leczenia cukrzycy insulinozależnej w dobie reformy służby zdrowia, podejmowanie koniecznych interwencji w przypadkach wymagających pomocy socjalnej, prawnej oraz w rozwiązywaniu szczególnych sytuacji życiowych dzieci i młodzieży i ich rodzin.

Zostaną również zasygnalizowane formy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, udzielanego chorym przez członków Zarządu Koła: rodziców, lekarzy, psychologa i pedagoga.
Omówione zostaną także cele wsparcia i edukacji przewlekle chorych oraz udział w ich realizacji turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonych przez autorkę artykułu.