mgr Agnieszka Dąbrowska
mgr Alicja Szulc
Uniwersytet Gdański


Rozważania nad utrudnieniami w adaptacji zawodowej absolwentów zawodowych szkół specjalnych

Wystąpienie nasze ma charakter refleksji nad złożonym problemem adaptacji zawodowej absolwentów trójmiejskich szkół specjalnych.Wielowymiarowość problemu skłania nas do skierowania naszych rozważań ku postawom wobec osób niepełnosprawnych warunkującym przystosowanie społeczne i spełnienie zawodowe. W referacie nakreślamy problem w trzech płaszczyznach: szkoły, urzędów, pracodawców.