Prof. dr hab. Bogusław Marek
Zakład Tyflodydaktyki J. Angielskiego KUL

Wspieranie niewidomego dziecka w szkole ogólnodostępnej: Wyzwanie nie tylko dla tyflopedagoga.

Obecność niewidomego ucznia w szkole ogólnodostępnej nie jest już zjawiskiem wyjątkowym. Coraz mniejsza liczba rodziców decyduje się na wieloletnią rozłąkę związaną z powierzeniem edukacji dziecka odległej nieraz szkole specjalnej i wybiera równie niełatwą drogę perswazji, próśb oraz barier uprzedzeń i niewiedzy jakie muszą pokonać zanim ich dziecko zostanie przyjęte do szkoły masowej. W tej sytuacji ważne staje się znalezienie odpowiedzi na szereg podstawowych pytań dotyczących skuteczności integracji dzieci niepełnosprawnych, na przykład, czy sam fakt wspólnej nauki z dziećmi widzącymi oznacza już integrację ucznia z upośledzeniem wzroku, albo, czy reformowany system edukacji stwarza nauczycielom szkół ogólnodostępnyych i absolwentom pedagogiki możliwość sprostania stojącym przed nimi zadaniom? Referat jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania. Choć przedstawione w referacie problemy dotyczą głównie nauczania języka angielskiego, doświadczenie jakiego dostarczyła praca z niewidomymi dziećmi uczęszczającymi do szkół ogólnodostępnych mogą znaleźć znacznie szersze zastosowanie. Nauczanie języka obcego zawiera bowiem elementy wszystkich innych przedmiotów, zmuszając nauczyciela wspierającego do zapoznania się z techniką tworzenia adaptacji materiałów dydaktycznych i metodami pracy przydatnymi na przykład w geografii, matematyce, przyrodzie, plastyce i ćwiczeniach fizycznych.Referat zaplanowany jest jako prezentacja adaptacji materiałów dydaktycznych (m.in. podręczników) przygotowanych z myślą o uczniu niewidomym. Zwraca też uwagę na warunki jakie muszą być spełnione aby nauczyciel wspierający mógł je w sposób profesjonalny przygotować i aby adaptacje, zwłaszcza te wykorzystujące grafikę dotykową, były zrozumiałe dla niewidomego ucznia. W części końcowej, referat przedstawia korzyści jakie mogą płynąć z włączenia elementów pedagogiki specjalnej do kursów dydaktyki szczegółowej nauczycielskich specjalizacji studiów uniwersyteckich, tak jak ma to miejsce w przypadku tyflopedagogiki będącej częścią kursu metodyki nauczania j. angielskiego na filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.